Dostęp testowy do kolejnych baz EBSCO

Dostęp testowy do baz EBSCO

Bazy z zakresu nauk informatycznych oraz edukacji od EBSCO - dostęp testowy do baz od 16 kwietnia do 16 czerwca

 

 

Baza Computers & Applied Sciences Complete obejmuje tematykę badań i rozwoju informatyki oraz nauk stosowanych. Dotyczy nie tylko tradycyjnych dziedzin badań z zakresu technik komputerowych, ale również badań odnośnie implikacji społeczno-ekonomicznych związanych z nowymi technologiami. Baza zawiera indeksy i abstrakty około 2.200 czasopism naukowych i publikacji fachowych oraz źródeł encyklopedycznych jak również ponad 650 aktywnych czasopism pełnotekstowych. Najważniejsze czasopisma w bazie zawierają przeszukiwalne cytowania naukowe. Tematyka bazy obejmuje informatykę, inżynierię, teorie i systemy komputerowe, nowe technologie, aspekty zawodowe i społeczne itp.

Więcej informacji oraz pełna lista publikacji zawartych w bazie znajduje się na stronie: https://www.ebsco.com/products/research-databases/computers-applied-sciences-complete

 

 

 

 

Education Research Complete jest uznanym źródłem informacji naukowej z zakresu pedagogiki począwszy od nauczania początkowego do szkolnictwa wyższego i obejmuje wszystkie dziedziny edukacji łącznie z systemem edukacji w językach obcych, szkolnictwem medycznym, testami psychologicznymi itp. Baza obejmuje różne dziedziny wiedzy jak programy kształcenia, administrację szkolnictwa, politykę edukacyjną, finansowanie, zagadnienia społeczne oraz wszelkie inne związane z edukacją. Baza zawiera indeksy i abstrakty ponad 2.300 czasopism oraz pełne teksty ok. 1.300 czasopism. Baza obejmuje również 530 książek i monografii pełnotekstowych oraz liczne materiały konferencyjne z pełnym tekstem referatów.

Więcej informacji oraz pełna lista publikacji zawartych w bazie znajduje się na stronie: http://www.ebscohost.com/academic/education-research-complete

 

Bazy EBSCO dostępne są na platformie EBSCOhost przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w ramach sieci Biblioteki PWSZ w Elblągu lub w zdalnym dostępie z komputerów domowych i urządzeń mobilnych.

 

Linki do dwóch krótkich filmów przedstawiających wyszukiwanie podstawowe oraz wyszukiwanie zaawansowane na platformie EBSCOhost:

Wyszukiwanie podstawowe

Wyszukiwanie zaawansowane