Nowości w systemie Legalis w kwietniu

W kwietniu w bieżącej aktualizacji aktów prawnych uwzględniono Dzienniki Ustaw z 2013 r. do poz. 402 opublikowanej dnia 27 marca 2013 r. oraz Monitory Polskie z 2013 r. do poz. 189 opublikowanej dnia 27 marca 2013.

 

W dziale orzecznictwo dodano 37 930 orzeczeń polskich oraz 121 orzeczeń sądów europejskich.

 

W bieżącej edycji opublikowano w SIP Legalis następujące nowości:

1. VAT. Komentarz 2013 autorstwa T. Michalika (Moduł Prawo Podatkowe);

2. Komentarza do ustawy o kontroli skarbowej autorstwa D. Zalewskiego i A. Meleziniego (Moduł Prawo Podatkowe);

3. Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego. Sąd polubowny (arbitrażowy). Regulacje prawne Unii Europejskiej w sprawach trans granicznych. Komentarz autorstwa prof. WSM dr. hab. K. Piaseckiego (Moduł Postępowanie cywilne);

4. Prawo bankowe. Komentarz pod redakcją prof. UW dr hab. H. Gronkiewicz-Waltz (Moduł Prawo bankowe);

5. Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz autorstwa L. Bagińskiej i M. Czarneckiego (Moduł Prawo bankowe);

6. Bezskuteczność czynności prawnej autorstwa prof. UAM dr. hab. M. Gutowskiego (Moduł Prawo cywilne);

7. Suplement aktualizacyjny do komentarza do ustawy o finansach publicznych pod redakcją prof. dr. hab. P. Smolenia (Moduł Prawo samorządowe);

8. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, autor dr A. Harast (Moduł Postępowanie cywilne, UE);

9. Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii Europejskiej, autor dr R. Sikorski (Moduł Prawo własności intelektualnej);

10. Hazard. Studium kryminologiczne i prawne, autor prof. UŚ dr hab. L. Wilk (Moduł Prawo karne, Prawo gospodarcze);

11. Zatrudnianie pracowników mobilnych. Podróże służbowe autorstwa E. Suknarowskiej-Drzewieckiej i P. Wojciechowskiego (Moduł Prawo pracy).

 

www.legalis.pl