Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Matematyka w technice - kolejne zajęcia w ramach INŻYNIEROMANII

Dnia 8.01.2018 Instytut Politechniczny zorganizował zajęcia z matematyki, fizyki, chemii i materiałów budowlanych dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych z Pasłęka oraz elbląskiego I Liceum Ogólnokształcącego.

W ramach INŻYNIEROMANII młodzież wysłuchała wykładu pt. „Matematyka w technice”, wygłoszonego przez mgr inż. Dorotę Żarek, podczas którego poznała teorię macierzy, bardzo przydatną w  rozwiązywaniu układów równań, które służą do opisu wielu zjawisk rzeczywistych, np.:

  • w fizyce do opisu ruchu dwóch lub większej ilości ciał oddziałujących na siebie;
  • w  meteorologii do opisu zjawisk fizycznych i procesów zachodzących w atmosferze (rozwiązywanie układu w zależności od warunków początkowych umożliwia określenie parametrów pogodowych w przyszłości);
  • w każdej dziedzinie w której pojawia się problem optymalizacji (minimalizacji lub maksymalizacji) jakichś wielkości lub występują zjawiska o skomplikowanej naturze;
  • w ekonomii, do opisu zjawisk takich jak inflacja czy wzrost kapitału;
  • do zapisywania dużych zbiorów danych, które są we wzajemnej relacji. Szczególnie ważną rolę pełnią macierze w informatyce oraz statystyce, gdzie często występują ogromne zbiory danych (wyniki pomiarów, dane w pamięci komputera itd.)

Na ćwiczeniach z matematyki uczniowie bardzo sprawnie stosowali wiedzę z wykładu do rozwiązywania zadań. W laboratorium komputerowym wizualizowali działania na macierzach korzystając z darmowego oprogramowania GeoGebra.

W trakcie zajęć laboratoryjnych z fizyki, pod czujnym okiem mgr Agaty Jakubczyk, grupa wykonywała ćwiczenia wyznaczania ogniskowej soczewki, badania charakterystyki diody półprzewodnikowej, wyznaczania współczynnika lepkości, badania widma gazów jednoatomowych oraz wyznaczania stałej siatki dyfrakcyjnej.

W tym samym czasie młodzież z I LO mieli możliwość poznania  systematyki związków organicznych i pochodnych węglowodorów w laboratorium chemicznym. Zajęcia poprowadziła mgr inż. Katarzyny Szwemińskiej.

W ramach zajęć laboratoryjnych z materiałów budowlanych uczniowie mieli możliwość projektowania mieszanki betonowej. Ponadto badali właściwości kruszyw i spoiw, betonu oraz żelbetonu, jak również projektowali mieszankę betonową metodą trzech równań. Zajęcia przygotował i poprowadził mgr inż. Bartłomiej Brzeziński.

 

Po tak intensywnym dniu w specjalistycznych laboratoriach Uczelni uczniowie z pewnością przekonali się jak istotną i wszechobecną dziedzina wiedzy jest  matematyki i że nie bez powodu bywa nazywana królowa nauk.