Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Dofinansowanie badań naukowych

Komisja ds. Finansowania Badań Naukowych W PWSZ w Elblągu informuje, że wnioski o Granty Uczelniane Doktorskie i finansowanie badań naukowych można składać w trybie pozakonkursowym, będą one rozpatrywane na bieżąco ("on-line")

 

Warunki finansowania badań naukowych:

1.    Czas trwania grantu: 1 rok od chwili przyznania grantu

2.    Wysokość finansowania: 3000 zł

3.    Sposób składania wniosków:

 

Należy złożyć wniosek na formularzach:  (a) (GUD/1), (b) (GUD/2) i (d) (wzory na stronie internetowej PWSZ w Elblągu: www.bip.pwsz.elblag.pl).

Zgodnie z „Regulaminem przyznawania Grantu Uczelnianego Doktorskiego” oraz „Warunkami i Trybem finansowania badań naukowych w PWSZ w Elblągu” stanowiących załącznik do Uchwały Senatu PWSZ w Elblągu Nr 38/2008 z dnia 27 XI 2008 r.

 

4.    Uwagi szczegółowe

Finansowanie dotyczyć może tylko czynności, które kończą się konkretem lub jest pokryciem kosztów materiałów i prac usługowych niezbędnych do pracy doktorskiej np. (koszt wyjazdu na konferencję, ale z własnym referatem; wyjazdy do bibliotek w celu zbierania materiałów do pracy, co jednak musi być zakończone opracowaniem zbiorczym (rozdział pracy itp.); zlecenie tłumaczeń własnych referatów; zakup literatury; zakup licencji programowania – muszą być wykazane efekty zastosowania programu itp.).

Wniosek i kalkulacja kosztów powinna być czytelnie opracowana tak, aby zastosowanie się do powyższych zasad było bezsporne.

W przypadkach obiektywnych utrudnień w uruchomianiu przyznanych środków przewiduje się zwiększenie czasu trwania grantu i fakt ten nie będzie neutralizować merytorycznych przesłanek  do przyznania kolejnego grantu będącego kontynuacją grantu poprzedniego.

Nierozliczenie przyznanego grantu w wymaganym terminie, bez podania ważnych i o obiektywnych powodów tego faktu, uniemożliwi przyznanie kolejnych grantów.