Nowości w Systemie Legalis w styczniu

System Legalis w styczniu 2015 r. wzbogacony został aż o 67 963 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.  Na uwagę zasługuje także kolejnych 10 kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus.

Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 115 nowych, pełnych tekstów artykułów.

To tylko wybrane treści, o które wzbogacony został w stosunku do poprzedniego miesiąca System Informacji Prawnej Legalis.

 

 

Spośród 19 nowych komentarzy oraz 5 monografii opublikowanych on-line, zwracamy Państwa uwagę na pozycje:

1. Nauka o karze. Sądowy wymiar kary. Tom 5.  Red.: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

2. Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Redakcja Naukowa prof. WSIZ dr Wojciech Misiąg

3. Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz. Red.: prof. UW dr hab. Michał Królikowski, prof. UAM dr hab. Robert Zawłocki

4. Zażalenie w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych. Autor prof. dr hab. Andrzej Zieliński

5. Odpowiedzialność osób trzecich za podmioty prowadzące działalność gospodarczą Maria Jasińska, 2014

6. Arbitraż w prawie międzynarodowym prof. dr hab. Cezary Mik, 2014

7. Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych Stefan Jaworski, 2014

8. Kodeks karny. Komentarz prof. dr hab. Ryszard Stefański, 2014

9. Kodeks cywilny. Komentarz dr Konrad Osajda, 2014

 

www.sip.legalis.pl