Nowości w Systemie Legalis w czerwcu

Nowe treści w Systemie Legalis – czerwiec 2016

System Legalis w czerwcu 2016 r. wzbogacony został aż o 7690 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.

Zwracamy także uwagę na 12 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus

Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 85 nowych, pełnych tekstów artykułów.

To tylko wybrane treści, o które wzbogacony został w stosunku do poprzedniego miesiąca System Informacji Prawnej Legalis.

 

1. Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450-1088, red. prof. dr hab. Maciej Gutowsk,i2016

2. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 5.8.2015 r. Komentarz red. dr hab. Monika Namysłowska, dr hab. Anna Piszcz, 2016

3. Kodeks postępowania karnego. Komentarz red. prof. UwB dr hab. Andrzej Sakowicz, dr Katrzyna T. Boratyńska, dr Paweł Czarnecki, dr hab. Adam Górski, prof. UW dr hab. Michał Królikowski, dr Marcin Warchoł, dr Andrzej Ważny, 2016

4. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz red. prof. dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko, 2016

5. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz Bartłomiej Kołecki, 2016

6. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Komentarz, fragment: Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Komentarz dr Agnieszka Grabowska-Toś, Piotr Wancke, 2016

7. Ustawa o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa („ustawa offsetowa”). Komentarz Wojciech Pawłuszko, Filip Seredyński, 2016

8. Kodeks pracy. Komentarz red. dr hab. Krzysztof Walczak, 2016

9. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz red. prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, red. prof. dr hab. Aleksandra Wiktorowska, 2016

10. Kodeks karny. Komentarz red. prof. dr hab. Ryszard Stefański, 2016

11. Sądowa kontrola administracji publicznej. Tom 10 red. prof. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, prof. dr hab. Andrzej Wróbel, 2016

12. Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym dr Rafał Reiwer, 2016

13. Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność red. dr Agnieszka Gryszczyńska, 2016

14. Interdyscyplinarne problemy nielegalnego poboru energii red. prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł, 2016