Nowości w systemie Legalis w lutym

W lutym wprowadzono do SIP Legalis kolejną funkcjonalność – okienka wyboru na liście. Obecnie istnieje możliwość wybierania poszczególnych dokumentów i zawężania w ten sposób listy wyników. W tym celu należy wybrać określone pozycje i użyć przycisku „Pokaż wybór”, a lista zostanie zawężona.

Przed użyciem przycisku „Pokaż wybór” można przechodzić pomiędzy różnymi kategoriami dokumentów w poszczególnych zakładkach i zaznaczać wybrane pozycje, np. akty, orzeczenia, komentarze. Wybór zostanie zapamiętany i na zawężonej liście pojawią się dokumenty ze wszystkich kategorii. Listę taką można eksportować i drukować.

W bieżącej aktualizacji aktów prawnych uwzględniono Dzienniki Ustaw z 2013 r. do poz. 149 opublikowanej dnia 31 stycznia 2013 r. oraz Monitory Polskie z 2013 r. do poz. 53 opublikowanej dnia 31 stycznia 2013 r.

W dziale orzecznictwo dodano 6 012 orzeczeń polskich oraz 69 orzeczeń sądów europejskich.

Z bieżącą edycją opublikowano w SIP Legalis następujące pozycje:
- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi pod red. prof. zw. dr. hab. R. Hausera i prof. zw. dr. hab. M. Wierzbowskiego (Moduł Prawo administracyjne);
- Ordynacja podatkowa pod red. prof. dr. hab. H. Dzwonkowskiego (Moduł Prawo podatkowe);
- Podatek dochodowy od osób prawnych autorstwa W. Dmocha (Moduł Prawo podatkowe);
- Podatek dochodowy od osób fizycznych pod red. dr. J. Marciniuka (Moduł Prawo podatkowe);
- Nauka o przestępstwie System Prawa Karnego, tom 3 pod red. prof. dr. hab. R. Dębskiego (Moduł System Prawa Karnego);
- Ustawa o sporcie autorstwa dr. W. Cajsela (Moduł Prawo administracyjne).

W module Komentarze online opublikowano aktualizację:
- Komentarza do Kodeksu pracy (9. wydanie) pod red. dr. K.Walczaka;
- Komentarza do Kodeksu karnego (6. wydanie) pod red. prof. R. Stefańskiego;
- Komentarza do Kodeksu postępowania karnego (9. wydanie) pod redakcją prof. J. Skorupki.

 

www.legalis.pl