Nowości w systemie Legalis w grudniu

W grudniowej aktualizacji aktów prawnych uwzględniono Dzienniki Ustaw z 2013 r. do pozycji 1396 opublikowanej dnia 28 listopada 2013 r. oraz Monitory Polskie z 2013 r. do pozycji 955 opublikowanej dnia 27 listopada 2013 r.

W dziale orzecznictwo dodano 2 576 orzeczeń polskich oraz 114 orzeczeń sądów europejskich.

 

Polecamy Państwa uwadze następujące nowości:

  1. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Art. 98-124 KPC. Komentarz autorstwa prof. A. Zielińskiego.
  2. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 13. Wydanie autorstwa prof. B. Adamiak i prof. J. Borkowskiego.
  3. Sporządzanie skargi i skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym z uwzględnieniem spraw podatkowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem K. Majczyka.

 Uwadze Państwa polecamy także monograficzne opracowanie Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane autorstwa dr. K. Zagrobelneg.