Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Instytut Ekonomiczny

Instytut Ekonomiczny rozpoczął działalność z dniem 1 czerwca 1999 r. na mocy zarządzenia Rektora.
Oferujemy możliwość kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, trwających 7 semestrów.
Kształcimy studentów na dwóch kierunkach, w pięciu specjalnościach. 

Każdy student na 6 semestrze odbywa 15 tygodniową praktykę w instytucjach życia publicznego, przedsiębiorstwach prywatnych i innych jednostkach gospodarczych. Po otrzymaniu tytułu licencjata nasi absolwenci są przygotowani do kontynuacji studiów na poziomie magisterskim.
 

Aktualna liczba studentów - 727, w tym: 
studia stacjonarne - 575 osób,
studia popołudniowe - 74 ososby
studia niestacjonarne - 78 osób.

 

Liczba i kwalifikacje nauczycieli akademickich:

 • z tytułem naukowym profesora - 3 osoby,
 • ze stopniem naukowym - doktor habilitowany lub doktor habilitowany inżynier - 9 osób,
 • ze stopniem naukowym doktora lub doktora inżyniera - 19 osób,
 • z tytułem magistra lub magistra inżyniera - 11 osób.


Od 2003 roku w Instytucie działa Studencki Klub Dyskusyjny myśli społeczno-ekonomicznej SENEKA.
Instytut Ekonomiczny jest organizatorem konferencji naukowych:

 • Rozwój regionalny w warunkach globalizacji (2004 rok)
 • Współpraca transgraniczna a rozwój regionalny (2005 rok)
 • Samorząd terytorialny w krajach Unii Europejskiej (2006 rok)
 • Fundusze unijne a rozwój regionalny (2007 rok)
 • Transformacja w nowych krajach Unii Europejskiej (2008 rok)
 • Transformacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (2009 rok)
 • Organizacje pozarządowe a rozwój regionalny (2010 rok)
 • Bezpieczeństwo publiczne w wymiarze lokalnym - wyzwania XXI wieku (2012 rok)
 • Wyzwania współczesnego świata: szanse i zagrożenia (2015 rok)