Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

XIII Bałtycki Festiwal Nauki - 21 maja 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Tytuł: Żuławy Wiślane - unikatowy obszar w Polsce i w Europie. Historia, przyroda, kultura materialna
Dyscyplina: nauki historyczne
Forma: wycieczka lub zwiedzanie

Streszczenie: Mimo niewielkiej w skali kraju powierzchni (około 200 tyś. ha), Żuławy były, są i będą unikalnym pod względem przyrodniczo-technicznym obszarem Europy o wybitnych walorach agroekologicznych, przyrodniczych i kulturowych. Żuławy to dziś jeden z najciekawszych terenów Polski, gdzie relikty pierwotnego ekosystemu Delty Wisły, o których świadczą liczne rezerwaty i inne formy systemu ochrony przyrody (rez. J. Drużno) towarzyszą zabytkowemu -stopniowo unowocześnianemu systemowi technicznemu, strzegącemu regulacji stosunków wodnych. Pozostały tu ślady obecności Wikingów – Truso, architektura regionalna jako pozostałość kolejnych faz kolonizacji Żuław, urządzenia melioracyjne i hydrotechniczne (pompownie, wały przeciwpowodziowe, pochylnie), struktura przestrzenna pokrzyżackich miejscowości, cmentarze i kościoły pomennonickie, holenderski krajobraz kulturowy o wysokim poziomie organizacji.

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 4 - 6), gimnazjum, liceum, dorośli
Wcześniejsza rezerwacja:
do 10 maja, j.terlikowski@op.pl

Opiekun: dr inż. Jerzy Terlikowski

Ograniczenie liczebności grupy: 25

 

 

2.Tytuł: Zaczarowany świat wielościanów
Dyscyplina: matematyka
Forma: pokaz i warsztaty

Streszczenie: Prezentacja i warsztaty na temat „Zaczarowany świat wielościanów” mają na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży wykorzystanie brył geometrycznych w przyrodzie, architekturze oraz przedmiotach użytkowych.. Pokażemy różne wykorzystania własności wielościanów, sposoby ich budowy (szkielety, modele). Spróbujemy również wyjaśnić dzieciom i młodzieży znaczenie geometrii przestrzennej w otaczającym nas świecie.

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 1 - 3), szkoła podstawowa (kl. 4 - 6), gimnazjum
Wcześniejsza rezerwacja: do 10 maja, d.pawlowska@pwsz.elblag.pl

Opiekun: mgr Dorota Pawłowska

Ograniczenie liczebności grupy: 20

 

3. Tytuł: W świecie iluzji
Dyscyplina: matematyka
Forma:
pokaz i warsztaty

Streszczenie: W trakcie zajęć zabieramy dzieci w niezwykłą podróż po krainie złudzeń optycznych. Pokażemy rodzaje złudzeń wzrokowych i zasady ich powstawania. Razem z nami poznaj świat, w którym linie proste zakrzywiają się, identyczne kształty wyglądają inaczej, widziane przedmioty znikają, a nieruchome obrazy zaczynają się poruszać. W trakcie warsztatów uczestnicy stworzą ilustracje, które skutecznie oszukują ludzie oczy oraz mózg.

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 1 - 3), szkoła podstawowa (kl. 4 - 6), gimnazjum
Wcześniejsza rezerwacja: do 10 maja, d.pawlowska@pwsz.elblag.pl

Opiekun: mgr Dorota Pawłowska

Ograniczenie liczebności grupy: 20

 

4.Tytuł: Żyjemy wśród liczb
Dyscyplina: matematyka
Forma: konkurs

Streszczenie: W konkursie biorą udział gimnazjaliści z elbląskich szkół oraz z okolic Elbląga, którzy zakwalifikowali się na podstawie etapu szkolnego. Etap szkolny zostanie przeprowadzony w lutym na podstawie materiałów dostarczonych przez organizatorów konkursu. W trakcie przerwy dla uczestników konkursu zostanie wygłoszony wykład oraz będą przeprowadzone warsztaty na temat „Tajemnice szyfrowania”.

Grupy wiekowe: gimnazjum

Opiekunowie: mgr Dorota Pawłowska, mgr Hanna Targońska
Wcześniejsza rezerwacja: nie

 

5.Tytuł: Matematyka jest łatwa
Dyscyplina: matematyka
Forma: warsztaty

Streszczenie: Matematyka pomaga zrozumieć nam świat wokół nas oraz tłumaczy prawa natury, jest obecna w naturze i w środowisku stworzonym przez człowieka. Człowiek używa praw natury do tworzenia swojego otoczenia. Dlatego też matematyka jest obecna w sztuce, nauce, technice. Zaprezentujemy matematykę w ujęciu Montessori, której uczy się bez zeszytów. Zapraszamy na lekcję trójstopniową, którą poprowadzi nauczyciel Montessori. Bo sposób w jaki uczy się dziecko, przesądza o tym, kim będzie.

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 1 - 3) grupy maksymalnie 10 osobowe!
Wcześniejsza rezerwacja: do 10 maja, o.filaszkiewicz@pwsz.elblag.pl

Opiekunowie: dr Olga Filaszkiewicz, mgr Ewelina Maruszewska – Majchrzak

 

6. Tytuł: Warmińsko-mazurska sieć stacji automatycznego monitoringu zanieczyszczeń powietrza
Dyscyplina: inżynieria i ochrona środowiska
Forma: wykład i wycieczka

Streszczenie: Warsztaty dotyczą systemu automatycznych pomiarów zanieczyszczeń powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie, który składa się z 5 stacji zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Są to automatyczne stacje pomiarów stężeń wybranych zanieczyszczeń w powietrzu (pyłu PM10, SO2, NO, NO2, NOx, O3, CO oraz benzenu, toluenu, o-ksylenu, p,m-ksylenu) wraz z jednoczesnymi pomiarami meteorologicznymi, w celu określenia miejskiego tła zanieczyszczeń powietrza w rejonach dzielnic mieszkaniowych. Jedna ze stacji znajduje się na terenie miasta Elbląga, jest w pełni wyposażona we wszystkie analizatory. Podczas warsztatów zostanie wytłumaczone znaczenie pomiarów automatycznych, wpływ zanieczyszczeń na zdrowie ludzkie oraz jak oznaczane są najważniejsze zanieczyszczenia powietrza.

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 4 - 6), gimnazjum, liceum, dorośli
Wcześniejsza rezerwacja: do 18 maja, t.ludkiewicz@wios.olsztyn.pl

Termin: 22.05.2015 r. godz. 8.30 do 14.00

Miejsce: Teren przedszkola "Wesołe Nutki", ul. Bażyńskiego 6

Opiekun: mgr Tomasz Ludkiewicz

Ograniczenie liczebności grupy: 15

 

7.Tytuł: Zanieczyszczenia środowiska - problem zawsze aktualny
Dyscyplina: inżynieria i ochrona środowiska
Forma: pokaz

Streszczenie: Gleba, woda i powietrze to składniki środowiska, których jakość powinna być przedmiotem troski każdego człowieka. Uczestnicy warsztatów będą mogli samodzielnie skontrolować wybrane parametry fizyko-chemiczne wody, gleby i powietrza decydujące o ich jakości i czystości.

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 1 - 3), szkoła podstawowa (kl. 4 - 6), gimnazjum, liceum
Wcześniejsza rezerwacja: do 10 maja, m.kieronczyk@pwsz.elblag.pl 

Opiekunowie: mgr inż. Marek Kierończyk, prof. dr hab. Tadeusz Marcinkowski, mgr inż. Katarzyna Żelazko  

Ograniczenie liczebności grupy: 17

 

8.Tytuł: Jak wykorzystać światło do zabawy?
Dyscyplina: fizyka
Forma: pokaz i warsztaty

Streszczenie: Celem zajęć jest przybliżenie tematyki znanej w ekologii - wykorzystanie energii słonecznej. Krótki pokaz i warsztaty wyjaśnią jaką moc ma energia słoneczna i jak można ją wykorzystać np. w zabawie, w tym celu użyjemy zestawów zabawek solarnych.

Grupy wiekowe: bez ograniczeń
Wcześniejsza rezerwacja:brak

Opiekun: mgr Agata Jakubczyk

 

9.Tytuł: Magia fizyki
Dyscyplina: fizyka
Forma: warsztaty

Streszczenie: W ramach pokazów z fizyki będzie można zaobserwować zaskakujące eksperymenty fizyczne oraz poznać prawa nimi rządzące. Planowane są pokazy z zakresu mechaniki, termodynamiki, akustyki oraz elektromagnetyzmu.

Grupy wiekowe: bez ograniczeń
Wcześniejsza rezerwacja: nie

Opiekun: dr inż. Stanisław Kwitnewski

 

10.Tytuł: Dziwny rower
Dyscyplina: fizyka
Forma: konkurs

Streszczenie: W ramach konkursu uczestnicy będą mięli do pokonania krótką trasę na rowerze, który zaprojektowali i wykonali studenci mechaniki i budowy maszyn PWSZ w Elblągu. Dla najlepszego 'kierowcy' nagroda
Grupy wiekowe: bez ograniczeń
Wcześniejsza rezerwacja: nie

Opiekun: dr inż. Stanisław Kwitnewski

 

11.Tytuł: Mały technik
Dyscyplina: fizyka
Forma: pokaz i warsztaty

Streszczenie: Celem zajęć jest rozwijanie kreatywności, rozbudzanie ciekawości techniką u młodych ludzi. Do zabawy wykorzystywane są zestawy umożliwiające zbudowanie Turbodmuchawy czy Mechanicznego Żuka.

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 4 - 6), gimnazjum
Wcześniejsza rezerwacja: nie

Opiekun: mgr Agata Jakubczyk

 

12.Tytuł: Beton i jego właściwości
Dyscyplina: budownictwo
Forma: laboratorium

Streszczenie: W trakcie zajęć przewidziane jest wykonanie mieszanki betonowej, określenie konsystencji mieszanki metodą VeBe, obróbka mechaniczna świeżego betonu-wibrowanie betonu, badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w prasie hydraulicznej. Będziemy również sprawdzali działanie związków chemicznych na elementy betonowe oraz badali ciepło hydratacji w normowym zaczynie gipsowym.

Grupy wiekowe: bez ograniczeń
Wcześniejsza rezerwacja:
do 10 maja, b.brzezinski@pwsz.elblag.pl, tel. 604432774

Opiekunowie: mgr inż Bartłomiej Brzeziński, mgr Hanna Mierzejewska

Ograniczenie liczebności grupy: 15

 

13.Tytuł: Cyfrowa obróbka zdjęć
Dyscyplina: informatyka
Forma: warsztaty
Streszczenie: W trakcie trwania warsztatów uczestnicy poznają technologię cyfrową powstawania zdjęć.

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 1 - 3), szkoła podstawowa (kl. 4 - 6), gimnazjum, liceum, dorośli
Wcześniejsza rezerwacja: nie 

 Opiekun: mgr inż. Andrzej Stojek

 

14.Tytuł: Warsztaty z grafiki i multimediów
Dyscyplina: informatyka
Forma: warsztaty

Streszczenie: Uczestnicy będę mieli możliwość zdobycia umiejętności tworzenia własnych grafik z wykorzystaniem współczesnych multimediów.

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 4 - 6), gimnazjum, liceum, dorośli
Wcześniejsza rezerwacja:
do 10 maja, w.gerej@pwsz.elblag.pl

Opiekun: mgr inż. Wiesław Gerej

Ograniczenie liczebności grupy: 15

 

15.Tytuł: Układy mikroprocesorowe - roboty mobilne

Dyscyplina: informatyka
Forma: warsztaty

Streszczenie: Uczestnicy będę mieli okazję poznać budowę, działanie robotów mobilnych.

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 1 - 3), szkoła podstawowa (kl. 4 - 6), gimnazjum, liceum, dorośli 

Wcześniejsza rezerwacja: nie 

Opiekun: dr inż. Henryk Olszewski

 

16.Tytuł: Techniki skanowania obiektów do postaci 3D
Dyscyplina: informatyka
Forma: warsztaty

Streszczenie: prezentacja technik skanowania obiektów do postaci 3D; warsztaty - fotogrametria obrazowa realizowana za pomocą programu AgiSoft StereoScann oraz aparatu fotograficznego 3D;  fotogrametria wielobrazowa wykonywana za pomocą programu AutoDesk 123D; próby generowania obrazów anaglifowych oraz nagrywania filmów 3D.

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 1 - 3), szkoła podstawowa (kl. 4 - 6), gimnazjum, liceum, dorośli
Wcześniejsza rezerwacja: nie

Opiekun: dr inż. Henryk Olszewski

 

17.Tytuł: Turniej gry w sieci
Dyscyplina: informatyka
Forma: warsztaty
Streszczenie: Chętni w rywalizacji uczestnicy będą mieli możliwość wykazania się umiejętnościami spostrzegania, opracowywania strategii i szybkości podejmowania decyzji podczas gry w sieci.
Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 4 - 6), gimnazjum, liceum, dorośli
Wcześniejsza rezerwacja: do 10 maja, a.stojek@pwsz.elblag.pl

Opiekun: mgr inż. Andrzej Stojek

Ograniczenie liczebności grupy: 36

 

18.Tytuł: Na czarnym lądzie
Dyscyplina: nauki o sztukach pięknych
Forma: pokaz i warsztaty

Streszczenie: Zapraszamy dzieci na wyprawę do Afryki. Uczestnicy naszych warsztatów będą mieli okazję poznać kulturę ludów zamieszkujących czarny ląd od Egiptu do Republiki Południowej Afryki. Wspólne tańce plemienne, śpiew, gra na prawdziwych instrumentach afrykańskich, pozwolą przeżyć wszystkim niezapomnianą przygodę i przenieść się na odległy kontynent.

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 1 - 3)
Wcześniejsza rezerwacja:
do 10 maja, a.gajewska@list.pl

Opiekun: dr hab. Anna Galikowska-Gajewska

Ograniczenie liczebności grupy: 20

 

19.Tytuł: Egzotyczne zwierzęta hodowlane
Dyscyplina: biologia
Forma: wystawa

Streszczenie: Prezentacja egzotycznych zwierząt hodowlanych. Wśród nich przedstawicieli gadów i pajęczaków. Hodowla należy do studenta kierunku Ochrona Środowiska. Zwiedzający będą mogli zapoznać się z biologią oraz wymaganiami życiowymi prezentowanych gatunków zwierząt. Uczestnicy wystawy otrzymają wiele ciekawych rad na temat prowadzenia domowych hodowli zwierzą t egzotycznych. Po każdej turze zwiedzania przewidziany jest quiz o zwyczajach zwierząt egzotycznych

Grupy wiekowe: bez ograniczeń
Wcześniejsza rezerwacja:
do 10 maja, l.nawrocka@pwsz.elblag.pl 

Opiekunowie: dr Agata Rychter i dr Lidia Nawrocka 

Ograniczenie liczebności grupy: 25

 

20.Tytuł: Spółdzielnia socjalna jako przykład społecznego przedsiębiorcy
Dyscyplina: nauki prawne
Forma: wykład

Streszczenie: Zapoznanie grup docelowych z pojęciem spółdzielni socjalnej oraz wzbudzenie w nich zainteresowania podjęcia własnej aktywności zawodowej w formie spółdzielni socjalnej na lokalnym rynku pracy jako alternatywny dla typowej działalności gospodarczej.

Grupy wiekowe: liceum, dorośli
Wcześniejsza rezerwacja:
do 10 maja, a.michalik@pwsz.elblag.pl

Opiekun: dr Andrzej Michalik

Ograniczenie liczebności grupy: 24

 

21.Tytuł: Zadania gminy w ochronie humanitarnej zwierząt
Dyscyplina: nauki prawne
Forma: wykład i pokaz

Streszczenie: Przedstawienie zadań gminy w zakresie ochrony humanitarnej zwierząt (uchwały, zezwolenia) w teorii i praktyce.

Grupy wiekowe: dorośli
Wcześniejsza rezerwacja: do 20 maja, dereifikacja5@gmail.com

Ograniczenie liczebności grupy: 24

 

Opiekun: dr Andrzej Majewski

 

22.Tytuł: Granice i treść ochrony humanitarnej zwierząt
Dyscyplina: nauki prawne
Forma: wykład

Streszczenie: Przedstawienie prawnej regulacji ochrony zwierząt oraz granice tej ochrony wyznaczone przez przepisy i prawa człowieka. Problem praw zwierząt.

Grupy wiekowe: liceum, dorośli
Wcześniejsza rezerwacja:
do 20 maja, dereifikacja5@gmail.com

Ograniczenie liczebności grupy: 25

Opiekun: dr Andrzej Majewski

 

23.Tytuł: Specyfika pracy w policji
Dyscyplina: nauki prawne
Forma: pokaz

Streszczenie: Pokaz sprzętu będącego na wyposażeniu Policji, pokaz przygotowany przez technika kryminalistyki.

Grupy wiekowe: bez ograniczeń
Wcześniejsza rezerwacja: brak

Opiekunowie: mgr Ewa Patra, mgr Aleksander Misiewicz – PWSZ, Alina Zając – Komenda Miejska Policji w Elblągu

 

24.Tytuł: Turystyka wiejska i agroturystyka
Dyscyplina: geografia
Forma: wykład i pokaz

Streszczenie: Prezentacja multimedialna zawierała będzie podstawowe informacje z zakresu turystyki wiejskiej i agroturystyki.Ponadto przedstawione zostaną czynniki warunkujące ich rozwój w kontekście aktualnych uwarunkowań prawnych, społecznych i gospodarczych. Przewidziana jest również ekspozycja rękodzieła ludowego i artystycznego oraz dawnych przedmiotów codziennego użytku.

Grupy wiekowe: bez ograniczeń
Wcześniejsza rezerwacja:
do 10 maja, t.winnicki@wp.pl

Opiekun: dr inż. Tomasz Winnicki

Ograniczenie liczebności grupy: 20

 

25.Tytuł: W świecie reklamy i mediów. Jak tworzy się reklamę i jak media oddziaływują na nasze decyzje?
Dyscyplina: ekonomia
Forma: pokaz i warsztaty

Streszczenie: Aby myśleć i zachowywać się racjonalnie nie wystarczy mieć pieniądze, ale trzeba wiedzieć co i jak wpływa na nasze decyzje. Trzeba odkryć w sobie również mądrość, która pozwoli cieszyć się dostatkiem w każdej dziedzinie życia. Celem zajęć jest zapoznanie z pojęciem i zasadami tworzenia reklamy, jej funkcjonowaniem a także wzbudzenie zainteresowania wiedzą ekonomiczną. Celem konkursu plastycznego będzie także zaprezentowanie reklamy, która mogłaby odzwierciedlać walory produktu/usługi/ instytucji (szkoły).

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 1 - 3), szkoła podstawowa (kl. 4 - 6)
Wcześniejsza rezerwacja: do 10 maja, teresapietrulewicz@wp.pl

Opiekun: mgr Teresa Pietrulewicz, mgr Iwona Osmańska –ZSEiO

Ograniczenie liczebności grupy: 20

 

 

26.Tytuł: Warsztaty z przygotowania i przeprowadzenia prezentacji multimedialnych
Dyscyplina: ekonomia
Forma: pokaz i warsztaty

Streszczenie: Warsztaty z przygotowania i przeprowadzenia prezentacji multimedialnych. Uczestnicy samodzielnie przygotują i przeprowadzą prezentację z wykorzystaniem oprogramowania i rzutnika multimedialnego.

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 4 - 6)
Wcześniejsza rezerwacja:
do 10 maja, b.kalisz@pwsz.elblag.pl

Opiekunowie: mgr Bartosz Kalisz i mgr Ewa Patra 

Ograniczenie liczebności grupy: 20

 

 

27.Tytuł: Orienteering
Dyscyplina: nauki kultury fizycznej
Forma: zawody sportowe

Streszczenie: Będziesz miał okazję spróbować swoich sił w nietypowym marszu na orientację w budynku. Nauczysz się pokonywać trasę, szukając ukrytych punktów kontrolnych, posługując się planem i kompasem, wyznaczając kierunek zgodnie z podanym azymutem. Zawody rozegramy z podziałem na kategorie wiekowe.

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 4 - 6), gimnazjum, liceum
Wcześniejsza rezerwacja:
nie


Opiekun: mgr Janusz Światkowski

 

28. Tytuł: Let`s Get Loud czyli zróbmy hałas
Dyscyplina: nauki filologiczne
Forma: pokaz i warsztaty

Streszczenie: “Let`s Get Loud czyli zróbmy hałas” to warsztaty i pokaz aktywizujące młodzież zarówno fizycznie, jak i językowo w zabawie znanej jako flashmob, która polega na zaaranżowaniu pewnych zachowań prezentowanych w przypadkowym tłumie jednocześnie przez dużą grupę uczestników. Pokaz będzie zawierał elementy ruchu, tańca i ekspresji werbalnej w języku angielskim. Ponadto, młodzież będzie mogła obejrzeć skecze w języku angielskim, a także zaprezentować swoje umiejętności wokalne wykonując utwory muzyki popularnej.

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 4 - 6), gimnazjum, liceum
Wcześniejsza rezerwacja:
nie

Opiekun: mgr Sylwia Góralewicz

 

29. Tytuł: Ułóż, napisz, namaluj
Dyscyplina: pedagogika
Forma: warsztaty

Streszczenie: Cele warsztatów: - doskonalenie sprawności ręki poprzez ćwiczenia grafomotoryczne, takie jak rysowanie, kontynuowanie rysowania po śladzie, uzupełnianie rysunków zgodnie ze wzorem, lustrzane odwzorowywanie: - ćwiczenia spostrzegawczości i koncentracji: - rozwijanie kreatywności: - umiejętności logicznego myślenia i kojarzenia - układanie puzzle literowego - układanie historyjek obrazkowych - czytanie sylabowe i pisanie (obie działalności w formie zabawowej).

Grupy wiekowe: przedszkole - szkoła podstawowa (kl. 1 - 3)
Wcześniejsza rezerwacja: do 10 maja, i.ksionek@pwsz.elblag.pl

Opiekun: mgr Iwona Kisionek

Ograniczenie liczebności grupy: 20

 

 

30.Tytuł: Gry i zabawy matematyczne
Dyscyplina: pedagogika
Forma: warsztaty

Streszczenie: Gry i zabawy matematyczne rozwijające twórcze myślenie zaprezentowane w formie warsztatowej.

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 1 - 3)
Wcześniejsza rezerwacja: do 10 maja; s.szuksta@pwsz.elblag.pl

Opiekun: mgr Stanisława Szuksta

Ograniczenie liczebności grupy: 15

 

31.Tytuł: Parlament Europejski w systemie instytucjonalnym UE

Dyscyplina: nauka o polityce
Forma: wykład i pokaz

Streszczenie: W trakcie prezentacji zostanie przedstawione działanie Parlamentu Europejskiego, jego funkcje oraz znaczenie w powiązaniu z innymi instytucjami europejskimi. Uwzględniono zmiany wynikające z Traktatu Lizbońskiego. Prezentacja będzie próbą odpowiedzi na pytanie o rolę PE w UE, ale także znaczenie organu dla obywateli UE.

Grupy wiekowe: gimnazjum, liceum
Wcześniejsza rezerwacja: do 10 maja, k.sidorkiewicz@pwsz.elblag.pl

Opiekun: dr Krzysztof Sidorkiwicz

Ograniczenie liczebności grupy: 30mgr Dorota Pawłowska, mgr Hanna Targońska