Nowości w Systemie Legalis w grudniu

System Legalis w grudniu 2014 r.  wzbogacony został o 13 090 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.  Na uwagę zasługuje kilka kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych.

Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 85 nowych, pełnych tekstów artykułów.

To tylko wybrane treści, o które wzbogacony został w stosunku do poprzedniego miesiąca System Informacji Prawnej Legalis.

 

 

Zwracamy Państwa uwagę na kilka opublikowanych on-line pozycji:

1. Postępowanie w sprawach gospodarczych. Komentarz do wybranych przepisów KPC dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Łukasz Bierski, Aleksandra Klich, dr Tomasz Radkiewicz, 2014

2. Prawo procesowe administracyjne

System Prawa Administracyjnego Tom 9 prof. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Andrzej Wróbel, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, 2014

3. Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory czynności sądowych i pism procesowych

prof. dr hab. Łukasz Błaszczak, dr hab. Krystian Markiewicz, 2014

4. Orzeczenia w procesie cywilnym. Komentarz do art. 316–366 KPC dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, 2014

5. Prawo energetyczne. Wartości i instrumenty ich realizacji dr Adam Szafrański, 2014

6. Europejskie prawo handlu elektronicznego dr Przemysław Polański, 2014

7. Prawo karne wobec narażenia życia i zdrowia ludzkiego na niebezpieczeństwo dr Marcin Dudzik, 2014

8. Zasada wzajemnego uznawania w prawie Unii Europejskiej dr Maciej Górka, 2014

9. Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego dr hab. Krystian Markiewicz, prof. UŚ dr hab. Andrzej Torbus, 2014

10. Błąd jako wada oświadczenia woli strony umowy dr Mateusz Królikowski, 2014

 

www.sip.legalis.pl