Studenci I roku

Informacje dotyczące szkolenia bibliotecznego

oraz testu znajdują się tutaj.


 

1. Zapisy do biblioteki

Studenci I roku zgłaszają się, po odbytym obowiązkowym szkoleniu bibliotecznym, do wypożyczalni. Podstawowym dokumentem uprawniającym studentów PWSZ do założenia konta bibliotecznego jest ważna legitymacja studencka.

Bibliotekarz w obecności studenta wypełnia formularz danych czytelnika i zakłada konto biblioteczne. Czytelnik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki PWSZ.

Elektroniczna legitymacja studencka (ELS) jest jednocześnie kartą biblioteczną. 

 

2. Korzystanie z katalogu on-line

Sposób korzystania z katalogu on-line jest zaprezentowany na platformie Moodle oraz w INSTRUKCJI OBSŁUGI KATALOGU ON-LINE.

Aby zalogować się do swojego konta w katalogu komputerowym należy podać:

numer konta czytelnika: numer Elektronicznej Legitymacji Studenckiej lub nazwisko i imię, następnie hasło.

Student w momencie zakładania konta bibliotecznego podaje bibliotekarzowi wstępne hasło dostępu do konta. Hasło zawiera od 1 do 10 znaków. Czytelnik może je łatwo zmienić po pierwszym zalogowaniu.

Konto jest aktywne przez rok od dnia zapisu czytelnika do biblioteki. Formalności związane z zapisem oraz coroczną aktualizację konta należy dokonywać osobiście.

 

3. Wypożyczanie

Książki rezerwuje się tylko przez katalog internetowy. Książki, które chcemy wypożyczyć należy odszukać w katalogu on-line i zarezerwować.

Zarezerwowane książki można odebrać w wypożyczalni po upływie 30 min. od chwili rezerwacji.

Wypożyczalnia informuje czytelnika pocztą elektroniczną o dostępności zarezerwowanej publikacji. Zarezerwowane książki czekają w wypożyczalni na odbiór przez 3 dni robocze. Po tym czasie rezerwacja zostaje usunięta.

Zarezerwowane pozycje należy odebrać osobiście po okazaniu legitymacji studenckiej. Rewers stanowi dowód zawarcia umowy wypożyczenia między czytelnikiem a Biblioteką.