Nowości w Systemie Legalis w maju

System Legalis w maju 2015 r. wzbogacony został aż o 18 426 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa. 

Zwracamy Państwa uwagę na 12 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus.

 

 

Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 10 nowych, pełnych tekstów artykułów.

To tylko wybrane treści, o które wzbogacony został w stosunku do poprzedniego miesiąca System Informacji Prawnej Legalis.

 

Spośród nowych komentarzy oraz monografii opublikowanych on-line, zwracamy Państwa uwagę na pozycje:

Komentarze

1. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz prof. zw. dr hab. Roman Hauser, prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, 2015

2. Jurysdykcja, uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1215/2012. Komentarz prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, dr Łukasz Goździaszek, dr Piotr Rodziewicz, dr hab. Marek Świerczyński, dr Marek Zalisko, 2015

3. Upadłość konsumencka. Komentarz do nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego

dr hab. Rafał Adamus, Bartosz Groele, 2015

4. Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz dr Mariusz Bidziński, prof. dr hab. Marek Chmaj, dr hab. Przemysław Szustakiewicz, 2015

5. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz Anna Haak-Trzuskawska, dr hab. Henryk Haak, 2015

 

Monografie

1. Prawna ochrona wolności sumienia i wyznania dr Rafał Paprzycki, 2015

2. Unijne prawo konkurencji. Efektywność systemu odwołań spraw dotyczących koncentracji przedsiębiorstw dr Anna M. Nolan, 2015

3. Reforma prawa karnego. Księga po Zjeździe Młodych Karnistów dr Iwona Sepioło-Jankowska, 2015