Nowości w Systemie Legalis w maju

W bieżącej aktualizacji aktów prawnych uwzględniono Dzienniki Ustaw z 2014 r. do pozycji 527 opublikowanej dnia 24 kwietnia 2014 r. oraz Monitory Polskie z 2014 r. do pozycji 296 opublikowanej dnia 24 kwietnia 2014 r.

 

W dziale orzecznictwo dodano 22 305 orzeczeń polskich.

 

W maju polecamy Państwa uwadze następujące nowości:

1. Kodeks pracy. Komentarz autorstwa dr D. Dörre-Kolasy, dr M. Gładoch, mec. P. Korusa, prof. dr. hab. L. Mitrusa, prof. UJ dr. hab. A. Sobczyka, prof. UG dr .hab. J. Steliny i prof. UG dr. hab. M. Zielenieckiego;

2. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym pod redakcją M. Bejma;

 

Ponadto, uwadze Państwa polecamy następujące opracowania monograficzne:

1. Dostęp do informacji publicznej w polskim systemie prawnym autorstwa dr J. Taczkowskiej-Olszewskiej;

2. Interpretacja umów w prawie modelowym i wspólnym europejskim prawie sprzedaży (CESL) dr hab. E. Rott-Pietrzyk.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami.