Europeana

Europeana pomyśl o kulturze


Europeana – biblioteka cyfrowa, muzeum i archiwum Europy.


Europeana to portal internetowy z dostępem do zbiorów i katalogów bibliotek, archiwów i muzeów w całej Europie, który umożliwia użytkownikom znalezienie we własnym języku cyfrowych dzieł kultury udostępnionych przez uznane organizacje kulturalne w całej Unii Europejskiej.

Wielojęzyczny interfejs Europeany umożliwia dostęp do wyjątkowej kolekcji  milionów książek, czasopism, fragmentów filmów, map, fotografii i dokumentów w postaci cyfrowej pochodzących z bibliotek, archiwów, muzeów i archiwów audiowizualnych Europy.

Europeana ułatwia dostęp do dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w Internecie. Prezentuje bogactwo dziedzictwa europejskiego, łączy wielokulturowość i wielojęzyczność z nowoczesną technologią.

 

www.europeana.eu