Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Schemat organizacyjny

Senat Rektor Kanclerz Prorektor ds. kształcenia Prorektor ds. rozwoju Kwestura Kwestor Zastępca Kwestora Dział Gospodarczo-Techniczny Kierownik Działu Gospodarczo-Technicznego Domy Studenckie Kierownik Domów Studenckich Dział Zamówień Publicznych Kierownik Działu Zamówień Publicznych Dział Prawno-Organizacyjny Kierownik Działu Prawno-Organizacyjnego Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony inf. niejawnych Klub Uczelniany AZS PWSZ Prezes KU AZS PWSZ Sekretariat Rektora Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą Kierownik Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą Dział Osobowy Kierownik Działu Osobowego Samodzielne stanowisko pracy ds. bhp i ppoż. Dział Kształcenia Kierownik Działu Kształcenia Pełnomocnik ds. współpracy zagranicznej Biblioteka Dyrektor Biblioteki Archiwum Zespół Pełnomocny ds. wydawnictw Dział IT Kierownik Dział IT Zespół ds. Akademii Seniora i Uczelni Otwartej Centrum Współpracy z Otoczeniem, Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki materiałowej i analizy kosztów Instytut Ekonomiczny Dyrektor Instytutu Ekonomicznego Zastępca Dyrektora ds. kształcenia Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych Dziekanat Instytutu Ekonomicznego Zakład Wychowania Fizycznego Kierownik Zakładu WF Instytut Pedagogiczno-Językowy Dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Językowego Zastępca Dyrektora ds. kształcenia Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych Dziekanat Instytutu Pedagogiczno-Językowego Zakład lektoratów Kierownik Zakładu Lektoratów Instytut Politechniczny Dyrektor Instytutu Politechnicznego Zastępca Dyrektora ds. kształcenia Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych Dziekanat Instytutu Politechnicznego Instytut Informatyki Stosowanej Dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej Zastępca Dyrektora ds. kształcenia Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych Dziekanat Instytut Informatyki Stosowanej Zakład Informatyki Kierownik Zakładu Informatyki Konwent