Szkolenie biblioteczne on-line

 

 

Szkolenie biblioteczne dla wszystkich studentów/użytkowników uprawnionych do korzystania z zasobów Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbywa się drogą elektroniczną. Dostępne jest na platformie edukacyjnej moodle pod adresem: http://moodle.pwsz.elblag.pl/

 

 

Celem szkolenia jest zapoznanie studentów/użytkowników ze sposobem funkcjonowania Biblioteki Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, zasadami korzystania ze zbiorów, sposobami wyszukiwania, rezerwowania i zamawiania literatury.

Szkolenie jest obowiązkowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

Szkolenie kończy się testem, do którego można przystąpić w wybranym przez siebie terminie. Do testu można podchodzić wielokrotnie. Uzyskanie z testu wyniku 90% jest równoważne z zaliczeniem szkolenia. Przed przystąpieniem do testu należy zapoznać się z materiałami zawartymi w szkoleniu.

Rozwiązanie testu umożliwia założenie konta bibliotecznego.

 

Aby przystąpić do szkolenia należy wpisać klucz dostępu. Klucze dla poszczególnych instytutów zamieszczone są na stronie szkolenia pod adresem: http://moodle.pwsz.elblag.pl/course/index.php?categoryid=2

 

------------------------------------------------------------------------------------

Oferta dodatkowa:

 

Szkolenie biblioteczno-bibliograficzne

Biblioteka zaprasza:

- studentów

- pracowników naukowych

na szkolenia biblioteczno-bibliograficzne, w których pokazujemy jak skutecznie korzystać z zasobów, usług i katalogu Biblioteki PWSZ w Elblągu. Odkrywamy metody wyboru i selekcji informacji i literatury na wybrany temat.

Dzięki szkoleniu można się dowiedzieć:

- jak szybko i efektywnie wyszukiwać potrzebne informacje,

- jakie zasoby są udostępniane i jak z nich korzystać,

- jak korzystać z aparatu informacyjnego Biblioteki: gdzie można znaleźć potrzebne książki, czasopisma,

- jakich innych usług dostarcza Biblioteka,

- jakie są procedury formalne związane z korzystaniem z zasobów Biblioteki PWSZ w Elblągu

 

W szkoleniu oferujemy - warsztaty i ćwiczenia:

- wyszukiwanie w katalogu z akcentem na wyszukiwanie przedmiotowe (słowa w dowolnym indeksie) oraz zasady opisu materiałów bibliotecznych,

- konto Czytelnika – logowanie, rezerwowanie  i zamawianie,

- tworzenie zestawień bibliograficznych – prezentacja,

- dostęp, wyszukiwanie i korzystanie z katalogów centralnych (NUKAT, KARO, katalogi Biblioteki Narodowej) oraz bibliotek cyfrowych,

- katalog nowości, czasopism, zawartości czasopism, dorobek naukowy pracowników,

- prezentacja strony WWW Biblioteki PWSZ w Elblągu

 

Tematykę i termin dostosowujemy do potrzeb grupy.

Zajęcia odbywają się w Bibliotece,  po uprzednim ustaleniu terminu.

Zapraszamy przede wszystkim grupy seminaryjne.

 

Opracowanie, prowadzenie i kontakt:

mgr Iwona Osmulska

mgr Dorota Janik