Nowości w Systemie Legalis w październiku

 

W październiku System Legalis wzbogacony został o 27 533 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa. 

Na uwagę zasługują nowe pozycje w modułach komentarzowych :
1. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz prof. dr hab. Tadeusz Skoczny, 2014
2. Kodeks cywilny. Komentarz prof. dr hab. Edward Gniewek, prof. dr hab. Piotr Machnikowski, 2014
3. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dr Robert Kędziora, 2014
4. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz Beata Gudowska, Jolanta Strusińska-Żukowska, 2014 


MONOGRAFIE
1. Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Tomasz Aniukiewicz, Katarzyna Karwecka, Aleksandra Klich, dr Tomasz Radkiewicz, 2014
2. Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory dr Łukasz Prasołek, 2013
3. Trzynastka. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

www.sip.legalis.pl