Książki elektroniczne

Zapraszamy do korzystania z książek elektronicznych.

Na stronie biblioteki uruchomiliśmy nową zakładkę KSIĄŻKI ELEKTRONICZNE.

Aby wejść należy kliknąć w menu Zbiory Biblioteki następnie w menu Książki elektroniczne.

Na razie udostępniamy dwa tytuły, w przyszłości będziemy dodawać nowe pozycje.

Zamieszczone tu źródła elektroniczne dostępne są tylko z komputerów w sieci PWSZ w Elblągu.