Publikacje Instytutu Rozwoju Służb Społecznych

 

Instytut Rozwoju Służb Społecznych (IRSS) został założony w 1998 zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, Instytut Rozwoju Służb Społecznych to instytut badawczy i szkoleniowy, którego celem jest zapewnienie wsparcia eksperckiego zarówno dla pracowników służb społecznych, jak i wszystkich zajmujących się problemami szeroko rozumianej polityki społecznej. Działalność IRSS obejmuje organizację szkoleń, prowadzenie badań i analiz związanych z polityką społeczną, jak i działalność wydawniczą. IRSS jest jedynym instytutem badawczym w Polsce, który koncentruje się na pracy socjalnej.

 

IRSS jest wydawcą trzech czasopism: dwumiesięcznik Praca Socjalna oraz kwartalnik Niepełnosprawność i Rehabilitacja to periodyki naukowe prezentujące wyniki badań, przykłady dobrych praktyk, oraz informacje o najnowszych trendach i zmianach w aktualnym stanie prawnym w swoich dziedzinach. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze to miesięcznik zajmujący się problemami opieki nad dziećmi i wychowania. Instytut wydaje również serię publikacji książkowych Ex Libris Pracownika Socjalnego.

Instytut Rozwoju Służb Społecznych na swojej stronie (irss.pl/bezplatne-publikacje/) udostępnia bezpłatne publikacje.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.