Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Współpraca zagraniczna

W życiu każdej uczelni wyższej szczególna rola przypada kontaktom zagranicznym. To dzięki związkom z innymi ośrodkami szkolnictwa wyższego za granicą powstają nowe inicjatywy dydaktyczne, naukowe oraz wspólne programy badawcze, kształtują się więzi formalne między instytucjami, ale i więzi osobiste, swoiste przyjaźnie naukowe i zawodowe. Kontakty międzynarodowe pozwalają na stałe weryfikacje planów studiów i programów kształcenia, stwarzają możliwość ich dostosowania do światowych trendów oraz wymogów zmieniającego się otoczenia techniczno-technologicznego, ekonomicznego, edukacyjnego i organizacyjnego. Wymiana informacji umożliwia również praktyczną współpracę środowisk twórczych, dzięki której naukowa prawda jest fundamentem rozwoju cywilizacyjnego, nie tylko w wymiarze regionalnym, krajowym lecz również globalnym.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu w pełni zdaje sobie sprawę z wagi współpracy zagranicznej, dlatego podejmuje działania służące nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych oraz wprowadza różne programy służące studentom.

 

Współpraca z uczelniami zagranicznymi

Uczelnie

Struktura współpracy

Realizowane przedsięwzięcia

Cele/planowane działania

Kaliningradzka filia Federalnej Państwowej Instytucji Budżetowej Szkolnictwa Wyższego "Sankt-Peterburski Państwowy Uniwersytet Rolniczy" w Polesku (Rosja) - współpraca od grudnia 2016

Umowa o współpracy

Wymiana doświadczeń i informacji. Wymiana studentów, nauczycieli i pracowników administracyjnych.Organizacja konferencji, seminariów naukowych. Realizacja wspólnych projektów. Wymiana wiedzy, kompetencji i doświadczeń

Uniwersytet Federalny w Rio de Janeiro (Brazylia) - współpraca od kwietnia 2011

Umowa o współpracy

Wymiana studentów, nauczycieli akademickich, członków personelu techniczno-administracyjnego.

Wymiana wiedzy, kompetencji i doświadczeń;

Galicki Instytut im. Wiaczesława Czornowała w Tarnopolu (Ukraina) - współpraca od października 2010

Umowa o współpracy

Wymiana studentów, nauczycieli akademickich. Organizacja konferencji, seminariów naukowych.

Wymiana wiedzy, kompetencji i doświadczeń;

Filii Północno-Zachodniej Akademii Służby Państwowej w Kaliningradzie (Rosja) - współpraca od czerwca 2010

Umowa o współpracy

Wymiana studentów, nauczycieli akademickich. Organizacja konferencji, seminariów naukowych.

Wspieranie rozwoju partnerskich stosunków między Kaliningradem i Elblągiem; wymiana wiedzy, kompetencji i doświadczeń;

Uniwersytet Techniczny w Kaliningradzie (Rosja) - współpraca od kwietnia 2005

Umowa o współpracy

Organizacja seminariów naukowych.

Wymiana studentów i nauczycieli akademickich, projekty dwu- i wielostronne

Baltic University w Uppsali (Szwecja) - współpraca od lutego 2005
www.balticuniv.uu.se

Umowa o współpracy

Zajęcia dotyczące środowiska Bałtyku. Studenci otrzymują dyplom Baltic University potwierdzający ukończenia kursu.

Spotkania grup studentów i nauczycieli akademickich z różnych krajów uczestniczących w programie Baltic University, wymiana materiałów dydaktycznych.

Universitas Studiorum Polona Vilnensis (Litwa) - współpraca od września 2004

Umowa o współpracy

Wymiana studentów, informacji. Udzielanie ze strony PWSZ w Elblągu pomocy merytorycznej i materialnej (stypendia) młodzieży polskiej zamieszkałej na Litwie, studiującej w PWSZ w Elblągu.

Wspólne projekty akademickie, konferencje, imprezy o charakterze kulturalnym, wymiana nauczycieli akademickich, opracowywanie dwu- i wielostronnych projektów

Uniwersytet Techniczny w Kownie (Litwa) - współpraca od czerwca 2004

Umowa o współpracy

Wymiana doświadczeń i informacji poprzez udział w konferencjach, spotkaniach naukowych i seminariach, wymiany naukowych i dydaktycznych osiągnięć, związanych z obszarami współpracy

Wymiana studentów i pracowników, wspólne projekty akademickie

Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych w Równem (Ukraina) - współpraca od czerwca 2013

Umowa o współpracy

Wymiana doświadczeń i informacji poprzez udział w konferencjach, spotkaniach naukowych i seminariach, wymiany naukowych i dydaktycznych osiągnięć, związanych z obszarami współpracy

Wymiana studentów i pracowników oraz wymiana doświadczeń i informacji w zakresie kształcenia studentów i młodej kadry; a także wspólne badania naukowe i programy kształcenia

Walter-Eucken-Schule w Karlsruhe w Niemczech

Umowa o współpracy

Wymiana studentów, informacji oraz organizacja szkoleń i praktyk studenckich

Wymiana studentów, informacji oraz organizacja szkoleń i praktyk studenckich

Współpraca w ramach programu Erasmus+

Obecnie partnerami PWSZ w Elblągu w powyższym projekcie są następujące Uczelnie:

Nazwa uczelni

Kraj

Kierunek studiów

Termin składania dokumentów
Sofia University Bułgaria

Filologia angielska
Lingwistyka stosowana

semestr zimowy:
30 czerwiec
semestr letni:
30 listopad 
University of Zagreb Chorwacja

Filologia polska

Filologia germańska

semestr zimowy: 10 maj

semestr letni:
10 listopad

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

for-international-students

Czechy

Pedagogika

Filologia angielska

Filologia germańska

semestr zimowy: 30 czerwiec

semestr letni:
15 styczeń

Université de Toulon Francja

Informatyka
Mechanika i budowa maszyn

semestr zimowy: 31 maj

semestr letni: 31 październik

 

University of Patras Grecja

Ekonomia

semestr zimowy: 31 maj

semestr letni: 31 październik

 

Universidad de Oviedo

Hiszpania

Filologia angielska
Informatyka
Pedagogika
Mechanika i budowa maszyn

semestr zimowy: 31 maj

semestr letni:
30 listopada

Universidad de Castilla-La Mancha

Hiszpania

Mechanika I budowa maszyn

semestr zimowy: 
15 czerwiec

semestr letni:
30 listopad

UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE CATALUNYA

EPSEVG-Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Hiszpania

Budownictwo

Informatyka

Inżynieria środowiska

Mechanika i budowa maszyn

semestr zimowy: 05 maj

semestr letni:
15 październik

 

 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS (MYKOLAS ROMERIS UNIVERSITY) Litwa

Pedagogika,

Pedagogika specjalna

semestr zimowy: 20 kwiecień

semestr letni:
20 listopad

Liepajas Universitate

Łotwa

Filologia angielska

Filologia germańska

Administracja

Ekonomia

semestr zimowy: 15 czerwiec

semestr letni: 15 listopad

Goce Delcev University Macedonia

Filologia angielska

Administracja

Ekonomia

semestr zimowy: 31 czerwiec

semestr letni:
31 grudzień

Hochschule Bremen

Niemcy

Mechanika i budowa maszyn

semestr zimowy: 1 czerwiec

semestr letni:
15 styczeń

Hochschule Darmstadt

Niemcy

Informatyka

semestr zimowy: 1 czerwiec

semestr letni:
15 styczeń

Universität Würzburg

Niemcy

Filologia germańska

Filologia angielska

semestr zimowy: 15 czerwiec

semestr letni: 15 styczeń

Hochschule Stralsund

Niemcy

Administracja

Ekonomia

Mechanika i budowa maszyn

semestr zimowy: 31 maj

semestr letni: 30 listopad

Hochschule Wismar

Niemcy

Administracja

Ekonomia

Informatyka

Mechanika i budowa maszyn

semestr zimowy: 30 czerwiec

semestr letni:
30 listopad

Politécnico de Leiria

Portugalia

Administracja

Budownictwo

Informatyka

Inżynieria środowiska

Mechanika i budowa maszyn

semestr zimowy: 30 maj

semestr letni:
30 listopad

Universitatea de Vest din Timişoara

 

Rumunia

Ekonomia

Administacja

Filologia angielska

Filologia germańska

semestr zimowy: 31 lipiec

semestr letni:
31 grudzień

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Słowacja

Filologia angielska

Lingwistyka stosowana

Informatyka

semestr zimowy: 15 czerwiec

semestr letni:
15 listopad

Pamukkale University

Turcja

Filologia angielska

semestr zimowy: 15 grudzień

semestr letni: 31 lipiec

Universityof Gaziosmanpasa, Tokat Turcja

Filologia angielska

Filologia niemiecka

semestr zimowy: 1 lipiec

semestr letni:
1 grudzień

 

University of Yalova Turcja Ekonomia

semestr zimowy: 9 sierpień

semestr letni:
31 styczeń

Recep Tayyip Erdogan Universitesi

 

Turcja

Informatyka

Filologia angielska

semestr zimowy: 15 lipiec

semestr letni:
15 listopad

Kirklareli Universitesi Turcja Mechanika i budowa maszyn
Inżynieria środowiska
Informatyka
Administracja

semestr zimowy:
1 czerwca

semestr letni:
1 grudnia

Firat Universitesi Turcja Ekonomia
Mechanika i budowa maszyn
Informatyka
semestr zimowy:
31 maj
semestr letni:
30 listopad

Károly Róbert Főiskola

Węgry

Administracja

Ekonomia

Ochrona środowiska

semestr zimowy: 31 maj

semestr letni:
30 listopad

University of Dunaújváros

Węgry

Administracja

Informatyka

Budownictwo

Mechanika i budowa maszyn

Inżynieria środowiska

Ochrona środowiska

semestr zimowy: 1 czerwca

semestr letni: 1 grudnia

Università degli Studi di Foggia

 

Włochy Ekonomia

semestr zimowy: 15 lipiec

semestr letni:
15 grudzień