Historia

Modernizacja Biblioteki | Fotogaleria | Spotkania biblioteczne

Powstała w 1998 roku jednocześnie z tworzącą się Uczelnią. W siedzibie dawnego oddziału Politechniki Gdańskiej przy Al. Grunwaldzkiej działała biblioteka prowadzona przez Henryka Kubalę. W ówczesnym Instytucie Humanistycznym i Języków Obcych przy ul. Czerniakowskiej gromadzono i opracowywano księgozbiór po dawnym Kolegium Nauczycielskim i Kolegium Języków Obcych w Elblągu. Wakacje 1998 roku były czasem najbardziej wytężonej pracy dla trzyosobowego zespołu Biblioteki prowadzonego przez panią dyrektor Elżbietę Matysiak. Dzięki ogromnemu wysiłkowi i entuzjazmowi osób zaangażowanych w tworzenie biblioteki uczelnianej pierwsi studenci PWSZ w Elblągu mieli już w październiku 1998 r. do dyspozycji księgozbiór liczący około 43000 voluminów. To był bardzo dobry początek.

Uczelnia jest organizmem żywym, zmieniającym się i rozwijającym. Sukcesywnie poszerzano ofertę edukacyjną – w Instytucie Politechnicznym powstała nowa specjalność – Ochrona Środowiska, powstały nowe Instytuty – Ekonomiczny i Informatyki Stosowanej. W 2008 roku powołano do życia nowy kierunek – Budownictwo. W ciągu dziesięciu lat nabór studentów zwiększył się blisko czterokrotnie.

Biblioteka, jako jednostka służąca społeczności akademickiej, podąża za tymi zmianami, aby w jak najszerszym zakresie spełniać swoje podstawowe zadanie – udostępnianie zbiorów i informacji naukowej.

Zmiany organizacyjne na Uczelni spowodowały połączenie bibliotek Instytutu Humanistycznego i Instytutu Języków Obcych w jeden oddział biblioteczny, który zajmuje się głównie obsługą czytelników utworzonego Instytutu Pedagogiczno-Językowego. Obecnie Bibliotekę Uczelnianą tworzą dwa oddziały – wyżej wspomniany i drugi w siedzibie Instytutów Ekonomicznego i Politechnicznego, który gromadzi również literaturę dla studentów Instytutu Informatyki Stosowanej. Zbiory Biblioteki liczą około 72400 voluminów. Od 2000 roku funkcję dyrektora Biblioteki pełni kustosz mgr Janina Szadkowska. Załoga Biblioteki to siedem osób – sześć z wykształceniem wyższym magisterskim bibliotekoznawczym i jedna z wykształceniem wyższym zawodowym inżynierskim.

 

Zmiany następujące w polskim bibliotekarstwie związane z wprowadzeniem komputerowych systemów bibliotecznych i rozwojem Internetu spowodowały zmianę warsztatu i metod pracy. Od 2000 r. opracowywaliśmy księgozbiór biblioteczny w formacie US MARC i udostępnialiśmy katalogi komputerowe w oddziałach bibliotecznych, dzięki współpracy z Biblioteką Główną Politechniki Gdańskiej – darczyńcą bibliotecznego systemu komputerowego APIS-ZB. Opracowanie zbiorów w międzynarodowym formacie pomogło w bezkolizyjnym przeniesieniu danych (latem 2007 r.) do nowoczesnego zintegrowanego systemu obsługi biblioteki SOWA2/MARC21, który umożliwia działanie w sieci lokalnej i zdalnie poprzez Internet.

 

W latach 2010–2011 w wyniku modernizacji i przebudowy biblioteka zyskała dwa razy więcej przestrzeni oraz atrakcyjny wygląd. Biblioteka BU1 powiększyła się o dodatkowe pomieszczenia, tj. czytelnię, salę wystawienniczą, pokój działu opracowań oraz dodatkowy magazyn z regałami jezdnymi.

Od października 2010 roku uruchomiono na uczelnianej platformie edukacyjnej Moodle Szkolenie biblioteczne on-line. Kurs ten zawiera materiały, które w przejrzysty sposób przedstawiają podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania Biblioteki PWSZ oraz dokładną instrukcję obsługi katalogu komputerowego. Od nowego roku akademickiego 2011/2012 czytelnicy obu oddziałów biblioteki PWSZ wypożyczają książki dokonując rezerwacji za pomocą katalogu on-line.

Od 2001 r. działa w Bibliotece Galeria "Filar Sztuki" - miejsce spotkań ze sztuką i literaturą. Organizujemy tu wystawy malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii, spotkania z ludźmi nauki i kultury.