Katalog projektów domów jednorodzinnych

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeprowadził w 2010 r., wraz z olsztyńskimi oddziałami Narodowego Instytutu Dziedzictwa  oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich, konkurs architektoniczny Twój dom – dialog z tradycją na projekty domów jednorodzinnych dedykowanych dla terenów wiejskich i podmiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Do konkursu przystąpiło środowisko architektów z całej Polski, wskutek czego powstał unikalny zbiór 28 projektów domów, zgodnych z kanonem budownictwa regionalnego Warmii i Mazur, a jednocześnie odpowiadających wymaganiom i potrzebom współczesnego człowieka z uwzględnieniem nowoczesnych technologii w budownictwie.

 

Zapraszamy zainteresowanych pracowników naukowych oraz studentów kierunku budownictwa do pobrania katalogu projektów, który jest dostępny pod adresem www.architektura.warmia.mazury.pl.