Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Instytut Pedagogiczno-Językowy

Instytut Pedagogiczno-Językowy istnieje od 1998r. Kształci przyszłych nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

Zadaniem Instytutu Pedagogiczno-Językowego jest przygotowanie nauczyciela, który potrafi połączyć wiedzę teoretyczną, związaną ze specjalnością, z praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych w różnych typach szkół.

Zajęcia odbywają się w formach: wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, warsztatów i seminariów. Bazę dydaktyczną Instytutu stanowi 28 sal, w tym 17 sal wykładowych i ćwiczeniowych oraz 7 specjalistycznych, 1 salę audytoryjną, 1 aulę, 1 pracownię komputerową i 2 laboratoria językowe, wyposażone w sprzęt o wysokim standardzie. Instytut posiada bogate zbiory biblioteczne oraz czytelnię.

W Instytucie działa Studenckie Koło Naukowe HUMANITAS z sekcją językoznawczą polonistów. Członkowie Koła są organizatorami corocznej konferencji studenckiej "Integralia" - Wymiary studenckiej humanistyki.. Natomiast studenci pedagogiki są pomysłodawcami cyklicznej imprezy "Wiosenne spotkania w krainie baśni", podczas której na deskach Teatru Dramatycznego prezentowane są dziecięce spektakle, przygotowane przez uczniów ze szkół ćwiczeń pod opieką studentów.