Nowości w Systemie Legalis w grudniu

System Legalis w grudniu 2015 r. wzbogacony został aż o 10 422 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.

 

 

Nowe pozycje w modułach komentarzowych polecane szczególnej uwadze:

- Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do artykułów 1-729

dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, 2015

- Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz prof. dr hab. Andrzej Zieliński, dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, 2015

- Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz prof. dr hab. Andrzej Zieliński, dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, 2015

- Kodeks wykroczeń. Komentarz prof. dr hab. Marek Bojarski, prof. dr hab. Wojciech Radecki, 2016

- Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz dr Katarzyna Antolak-Szymanski, dr Tomasz Niedziński, 2016

 

Monografie:

- Etyka zawodu adwokata. Regulamin wykonywania zawodu adwokata. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory i kazusy Wojciech Bergier, Jakub Jacyna, 2015

- Metodyka pracy adwokata w sprawach cywilnych Andrzej Tomaszek, 2016

- Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym, administracyjnym ogólnym i podatkowym oraz sądowoadministracyjnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus dr Barbara Barut-Skupień, 2016

- Fałszerstwa dzieł sztuki. Aspekty prawne i kryminalistyczne dr Dariusz Wilk, 2015

- Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP. Zagadnienia podstawowe dr hab. Krzysztof Ślebzak, 2015

- Prawo pracy Unii Europejskiej prof. dr. hab. Andrzej Marian Świątkowski, 2015

 

 

NOWOŚCI W SYSTEMIE LEGALIS W GRUDNIU