Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Instytut Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego

Instytut Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiegorozpoczął swoją działalność w roku akademickim 2001/2002. Kształci inżynierów informatyków w systemie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów zawodowych na kierunku Informatyka.
Studia trwają 3,5 roku (siedem semestrów), z których jeden przeznaczony jest na praktykę zawodową.

Uczelnia podpisała w ciągu ostatnich dwóch lat umowy z ponad 80 firmami całej Polski. W wielu przypadkach podczas odbywania praktyki zostały sprecyzowane tematy prac dyplomowych z implementacją w firmach, w których odbywała się praktyka. W kilkunastu przypadkach efektem finalnym było podpisanie z absolwentem umowy o pracę. Rezultatem praktyk studentów Instytutu w Krajowym Centrum Informatyki ALSTOM jest powstanie oddziału francuskiej firmy informatycznej ESAP w Elblągu, która aktualnie zatrudnia 14 naszych absolwentów, a docelowo ma zatrudniać 45-ciu.

Od 2001 roku działa Koło Naukowe Informatyki, w ramach którego działa 5 sekcji tematycznych: FUTURE3D, "FX", Sekcja Systemów Uniksowych, Grupa.NET, Sekcja Omega. Łącznie w kole aktywnie działa około 40 studentów. Efektem prac jednej z sekcji koła naukowego był udział studentów instytutu w dwóch konferencjach ogólnopolskich z własnymi referatami oraz organizacja cyklicznych konkursów grafiki komputerowej i artystycznej. 

Serwerownia Pracownia SUN


Studenci Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego współpracując z Elbląską Delegaturą Kuratorium Oświaty w Olsztynie i Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Elbląga stworzyli elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w ramach Internetowej Platformy do zarządzania oświatą w Elblągu. Jako produkt, system ten zdobył 1 miejsce w konkursie na "Produkt Roku 2006" w regionie elbląskim.

Instytut Informatyki Stosowanej współpracuje od kilku lat z kilkoma uczelniami w kraju w zakresie organizacji szkoleń instruktorów Akademii Cisco oraz współpracy w projektach informatycznych.

Instytut jest organizatorem cyklicznej Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Oblicza Internetu". Do tej pory odbyły się trzy konferencje: "Interfejsy Sieci", "Internet a globalne społeczeństwo informatyczne" i "Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku". Kierownikiem Biura konferencji jest mgr Teresa Jurewicz-Obrzut.

Instytut ma bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną, dysponuje około 250 komputerami ze specjalistycznym oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. W ostatnim okresie znacząco wzbogacił bazę dydaktyczno-naukową poprzez pozyskanie serwera klasy Enterprise SUN 3800 z 2*dyskową macierzą optyczną klasy T3, 8*procesorów, 16GB RAM, zakup nowego laboratorium systemów operacyjnych Unix (19 stacji roboczych UltraSPARC IIIi1,5GHz/1MB + dwa serwery 2 x UltraSPARC IIIi 1,5GHz/1MB/ 8GB RAM).

Dzięki dobrej współpracy z Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Sieci Akademickiej TASK oraz Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym przyspieszone zostały prace nad realizacją szerokopasmowego łącza światłowodowego programu PIONIER (Polski Internet Optyczny) na odcinku Gdańsk-Elbląg z węzłem w budynku przy ul. Wojska Polskiego. W efekcie PWSZ w Elblągu uzyska w 2007 roku łącze o gigantycznej przepustowości 10 Gb/s, prawdziwą infostradę na miarę XXI wieku, otwierając tym samym bardzo duże możliwości rozwoju usług informacyjnych dla całego regionu, a w szczególności dla elbląskich uczelni, szkół i instytucji publicznych.