Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Współpraca regionalna

Współpraca z instytucjami naukowymi w Polsce

 

Współpraca w regionie

 

Współpraca poszczególnych Instytutów z zewnętrznymi instytucjami

 • INSTYTUT POLITECHNICZNY
  • ALSTOM Power Sp. z o.o.
  • FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o.
  • METAL EXPERT Sp. z o.o.
  • Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach Żuławski Ośrodek Badawczy w Elblągu
  • Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  • Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
  • Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu
  • ENERGA KOGENERACJA Sp. z o.o. w Elblągu
  • Firma "PATREX"
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Elblągu
  • IMGW, Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna w Elblągu
  • Politechnika Gdańska:
   Wydział Mechaniczny,
   Wydział Elektroniki i Automatyki,
   Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
   Wydział Nauk Technicznych,
   Wydział Ochrony środowiska i Rybactwa
  • Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk
 • INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ
  • phion AG
  • Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK)
  • Krajowe Centrum Informatyczne ALSTOM w Elblągu
  • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
  • Akademie Regionalne Informatyczne przy:
   Uniwersytecie Gdańskim,
   Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim,
   Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  • Elbląska Delegatura Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Elbląga
   Internetowa Platforma do zarządzania oświatą w Elblągu - Moduł Rekrutacja wdrażana
   pilotażowo w 2006 r.
  • Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej światowid
   Platforma "e-światowid" (Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości)
 • INSTYTUT EKONOMICZNY
  • Urząd Miejski w Elblągu
  • Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu
   współpraca w zakresie nowych form dydaktyki w ramach przedmiotu przedsiębiorczość
  • Zespół Szkół Ekonomicznych w Elblągu
   współpraca w zakresie wymiany doświadczeń dydaktycznych organizacji wykładów otwartych dla młodzieży klas maturalnych
  • administracja publiczna, banki, biura rachunkowe, szkoły i przedsiębiorstwa w regionie
   współpraca w zakresie praktyk studenckich
 • INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY
  • Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"
  • Teatr im. A. Sewruka w Elblągu
  • Biblioteka Elbląska im. C. Norwida
  • Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
  • Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne w regionie
   współpraca w zakresie praktyk studenckich