Nowości w systemie Legalis w styczniu

W styczniu w aktualizacji aktów prawnych uwzględniono Dzienniki Ustaw z 2014 r. do pozycji 3 opublikowanej dnia 2 stycznia 2014 r. oraz Monitory Polskie z 2013 r. do pozycji 1041* opublikowanej dnia 31 grudnia 2013 r.

 

W dziale orzecznictwo dodano 3 657 orzeczeń polskich oraz 305 orzeczeń sądów europejskich.

 

W pierwszej edycji 2014 r. polecamy Państwu w modułach komentarzowych następujące nowości:

1. Kodeks wyborczy. Komentarz autorstwa prof. B. Banaszaka;

2. Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Komentarz do art. 367-42412 KPC prof. A. Góry-Błaszczykowskiej;

3. Suplement do komentarza Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne autorstwa dr hab. M. Romańskiej i M. Leśniaka.

 

Uwadze Państwa polecamy także opracowania monograficzne:

- Przestępczość graniczna cudzoziemców dr M. Perkowska;
- Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej dr J. Kondek;
- Zasady orzekania w postępowaniu nieprocesowym dr K. Markiewicz;
- Wyroki sądu II instancji w postępowaniu cywilnym prof. A. Zieliński;
- Umowa o roboty budowlane D. Okolski;
- Opodatkowanie rynku nieruchomości M. Thedy, A. Pleskowicz, M. Sawicki, M. Koper, K. Dąbek, A. Banasikowska.