Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018

07.03.2018

Zgodnie z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych pow. 30 000 EURO jakie zamierza przeprowadzić w 2018 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018r_7-3-2018

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2018r. 6-7-2018