Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu jest jednym z krajowych liderów wspierania kształcenia praktycznego, innowacyjności kształcenia, posiada nowoczesną bazę lokalowo-laboratoryjną, zdolności organizacyjne, jak i kadrę dydaktyczno-naukową.

Właściwe wykorzystanie tego potencjału może przysłużyć się rozwojowi gospodarczemu i społecznemu Elbląga oraz regionu.

Dla lepszej realizacji tego celu powołane zostało Centrum Współpracy z Otoczeniem Społecznym, Gospodarczym i Instytucjonalnym PWSZ w Elblągu, które swoje działania rozpoczęło 1 maja 2016 roku.

W skład Centrum wchodzą:

  • Akademickie Biuro Karier,
  • Akademickie Centrum Doradztwa i Potwierdzania Kompetencji Zawodowych,
  • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
  • Centrum Transferu Technologii,
  • Zespół Wsparcia i Doradztwa.


Zadaniem Centrum jest inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem akademickim PWSZ w Elblągu, a przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami publicznymi, administracją publiczną i samorządową, czy organizacjami pozarządowymi.

Działanie to służy również budowaniu kapitału społecznego naszego miasta i regionu, a tym samym wzmacnianiu jego potencjału i roli w skali kraju i Europy.

Aktualnie Centrum prowadzi dwa projekty:
“Reaktor ABK”, celem którego jest wsparcie studentów w procesie wchodzenia na rynek pracy i rozwoju ich kompetencji społecznych i zawodowych.

„Startup House - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”, którego celem jest wsparcie młodych inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze biznesowym.

 

KONTAKT CENTRUM:
Paweł Kulasiewicz - dyrektor
Paulina Tacka

ul. Zacisze 12, pok. 1
82-300 Elbląg
tel.: +48 55 629 05 93
tel. kom. +48 693 190 092
faks: +48 55 629 05 10
e-mail: centrum@pwsz.elblag.pl