Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Kalendarium

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 2013

 

Rok 1999

 

3 marca 1999 – podjęcie uchwały na posiedzeniu Zarządu Miasta Elbląga o przekazaniu PWSZ w Elblągu przerwanej inwestycji Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wspólnej. Budynek przy ul. Wspólnej miał stanowić pierwszy etap tworzenia struktur miasteczka akademickiego;

 

Czerwiec 1999 – wybór dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka, prof. PWSZ na stanowisko Rektora na kadencję 1999-2003, przez Senat PWSZ w Elblągu;

 

25-27 kwietnia 1999 – wspólna Konferencja naukowa PWSZ w Elblągu i Uniwersytetu Gdańskiego, poświęcona tematyce tłumaczeń językowych, pt.: „Przetłumaczyć nieprzetłumaczalne”; wystąpienia w dniach 25 i 27 kwietnia miały miejsce na Wydziale Filologiczno – Historycznym UG w Gdańsku, natomiast 26 kwietnia w audytorium PWSZ w Elblągu;

 

22 maja 1999 – pierwsze Juwenalia studentów PWSZ w Elblągu. W programie: występ kabaretu, rozgrywki w piłkę nożną i koszykówkę;

 

28 maja 1999 – pierwszego w historii Uczelni wykład otwarty pt.: „Zjawiska interferencji światła naturalnego i laserowego” przez wykładowcę dr. Ferdynanda Buraka.

 

Czerwiec 1999 – budynek przy ul. Grunwaldzkiej 137 staje się własnością PWSZ w Elblągu (został wykupiony od Politechniki Gdańskiej);

 

13 lipca 1999 – przekazanie inwestycji przy ul. Wspólnej (akt notarialny darowizny nieruchomości) PWSZ w Elblągu przez władze miasta Elbląga

 

Wrzesień 1999 – inauguracja Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu;

 

4 października 1999 – inauguracja roku akademickiego 1999/2000 w PWSZ w Elblągu w Wojewódzkim Ośrodku Kultury, wykład inauguracyjny wygłosił dr Dariusz Waldziński pt.: „Samorządność lokalna i globalizacja – paradoks ekonomiczny przełomu tysiącleci”;

 

1 grudnia 1999 – zorganizowanie przez PWSZ seminarium na temat współpracy transgranicznej z udziałem m. in. Kristiny Sjorgen i Elisabet Rosengern z Ronneby w Szwecji;

 

 

Rok 2000

 

12 stycznia 2000 – wykład otwarty pt.: „Inżynieria twórczego myślenia” wygłoszony przez Mirosława Stacewicza – twórcy Zespołu Stymulowania Pracy Koncepcjonowanej;

 

10 lutego 2000 – otwarcie pierwszego Domu Studenckiego w powstającym miasteczku akademickim przy ul. Wspólnej;

 

14 lutego 2000 – wybór dr hab. Dariusza Waldzińskiego, prof. PWSZ na stanowisko Prorektora PWSZ w Elblagu, przez Senat na wniosek Rektora;

 

14 kwietnia 2000 – podpisanie porozumienia o współpracy z Akademią Pedagogiczną w Liepaji na Łotwie przez Rektorów: prof. Karlisa Dobelis oraz dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka, profesora PWSZ;

 

10 maja 2000 – wykład otwarty pt.: „Choroby nowotworowe piersi – profilaktyka, rozpoznawanie, leczenie” wygłosił prof. nauk med. Jacek Jassem.

 

17-18 maja 2000 – I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Młodzi sobie” na najlepszy projekt przeciwdziałania bezrobociu”. Autorami pracy byli studenci Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu: Marek Ciesielski, Joanna Czarnecka, Jarosław Rodziewicz i Jacek Byer. Swoją pracę zatytułowali: „Projekt regionalnego banku informacji komputerowych o możliwościach nauki i pracy dla młodzieży województwa warmińsko-mazurskiego”;

 

22 maja 2000 – wykład otwarty pt.: „Współpraca i integracja europejska” wygłosił prof. dr hab. Edmund Wittbrodt;

 

25-26 maja 2000 – Juwenalia - pochód studentów ulicami miasta, koncerty zespołów, rozgrywki sportowe;

 

29 maja 2000 – podpisanie Umowy o Współpracy pomiędzy PWSZ w Elblągu a Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Elblagu przez prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka i Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Elblągu Jacka Nowińskiego;

 

1 czerwca 2000 – powstanie Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Elblągu przy ul. Czerwonego Krzyża 2, jako wspólnej inicjatywy Urzędu Miasta i PWSZ w Elblągu;

 

7 września 2000 – powołanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a PWSZ w Elblągu przez Rektorów: prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego oraz prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka;

 

4 października 2000 – Inauguracja roku akademickiego 2000/2001 w Wojewódzkim Ośrodku Kultury wraz z Elbląską Wyższą Szkołą Humanistyczną, gościem na inauguracji był minister Robert Smoleń z Kancelarii Prezydenta, reprezentując zaproszonego Aleksandra Kwaśniewskiego Prezydenta RP; Wmurowanie kamienia węgielnego w Domu Studenckim nr 2 PWSZ przy ul. Wspólnej;

 

6 października 2000 – videokonferencja (program edukacyjny SAXphone);

 

23 października 2000 – Inauguracja Elbląskich Spotkań Akademickich (Studenckie Kino Nocą, Kabareton);

 

15 grudnia 2000 – przekazanie przez Alstom Power Sp. z o.o. Biblioteki Technicznej Elbląskiemu Stowarzyszeniu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego;

 

Rok 2001

 

6 stycznia 2001 – Rektor PWSZ w Elblągu, prof. dr hab. Zbigniew Walczyk otrzymał Nagrodę Prezydenta Elbląga za 2000 r.;

 

21 marca 2001 – przekazanie przez Zakład Turbin Gazowych Alstom Power Sp. z o.o.

Instytutowi Politechnicznemu PWSZ w Elblągu zestawu do modelowania bloków energetycznych z turbiną gazową;

 

22 marca 2001 – wykład otwarty: „Odpowiedzialność moralna menadżera” wygłosiła prof. dr hab. Aniela Dylus, Kierownik Katedry Etyki i Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

 

Kwiecień 2001 – wystawa przedmiotu obrazopodobnego Władysława Hasiora „Strażnik błękitnej nadziei” w Bibliotece PWSZ przy ul. Grunwaldzkiej;

 

14 maja 2001 – wieczór autorski poety Ryszarda Sobieszczańskiego w Bibliotece PWSZ w Elblągu;

 

16 maja 2001 – wizyta w Instytucie Politechnicznym prof. dr inż. Matthiasa Ahlhausa z Fachhochschule w Stralsundzie (spotkanie z władzami PWSZ i wykład);

 

23-26 maja 2001 – Juwenalia – rozgrywki sportowe, maraton filmowy, przemarsz studentów ulicami miasta, regaty wioślarskie;

 

30 maja 2001 – spotkanie autorskie „Okruchy sztuki” - prace malarskie, poezja i muzyka w wykonaniu studentów IPJ;

 

Czerwiec 2001 – wystawa obrazów elbląskiego malarza Andrzeja Szadkowskiego pt. „Jak Świat Światem” w Bibliotece PWSZ przy ul Grunwaldzkiej;

 

7 czerwca 2001 – seminarium Zespołu Środowiskowego Podstaw Eksploatacji Maszyn Komitetu Budowy Maszyn PAN;

 

8 czerwca 2001   konferencja „Dziecko w Trzecim Tysiącleciu” w ramach Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii, zorganizowana przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN oddział Elbląg, PWSZ w Elblągu oraz Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego;

 

27 września 2001 – inauguracja roku akademickiego 2001/2002 w PWSZ w Elblągu, wykład inauguracyjny wygłosił dr hab. inż. Antonii Wiliński pt.: „Rola informatyki stosowanej w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego”;

 

16 listopada 2001 – konferencja naukowa pt.: „Perspektywy Elbląga jako węzła transportowego połączeń tranzytowych rzeczno-morskich w relacji wschód-zachód”, zorganizowana przez PWSZ w Elblągu i Wyższą Szkołę Morską w Gdyni;

 

27 listopada 2001 – wykład otwarty prof. dr hab. Andrzeja Piskozuba, Kierownika Katedry Nauk o Cywilizacji, zatytułowany „Świat po 11 września 2001 roku”.

 

Rok 2002

 

16 kwietnia 2002 – wykład otwarty dr Tadeusza Syryjczyka, posła na Sejm I, II i III kadencji, pt.: "Gospodarka polska - wyzwanie pierwszej dekady nowego stulecia";

 

15-16 maja 2002 – Juwenalia – rozgrywki sportowe, występ kabaretu i teatru, regaty wioślarskie;

 

31 maja 2002 – podpisanie porozumienia o współpracy przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego oraz Rektora PWSZ w Elblągu, prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka;

 
16 września 2002 – powołanie dr inż. Jarosława Niedojadło na stanowisko Prorektora PWSZ w Elblągu;

 

27 września 2002 inauguracja  roku  akad. 2002/2003 w Teatrze Dramatycznym w Elblągu; wykład inauguracyjny pt.: Czy zaspokajanie potrzeb energetycznych musi wywoływać negatywne skutki w środowisku?”, wygłosił prof. PWSZ dr hab. inż. Bernard Quanta;

 

14 listopada 2002 wręczenie dyplomów inżynierskich pierwszym 25 absolwentom Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu;

 

21 listopada 2002 wieczór autorski poety Stefana Jażdżewskiego w Bibliotece PWSZ przy ul. Czerniakowskiej;


12 grudnia 2002 otwarcie klubu studenckiego oraz klubu fitness w Domu Studenckim przy ul. Zacisze;

 

14 grudnia 2002 spotkanie Rektorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego, Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Janusza Rachonia, Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG, PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka z władzami województwa i regionu w sprawie zagospodarowania Żuław. Spotkanie odbyło się w PWSZ w Elblągu;

 

18 grudnia 2002 – podpisanie umowy o współpracy z niemiecką uczelnią zawodową Fachhochschule w Stralsundzie przez Rektorów: prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka oraz prof. Ulricha Schemppa.

 

Rok 2003

 

1 stycznia 2003  powołanie Akademickiego Biura Karier w PWSZ w Elblągu;

 

21 stycznia 2003   wykład otwarty pt.: „Perspektywy obwodu kaliningradzkiego wobec procesu integracji europejskiej” wygłosił dr hab. Tadeusz Palmowski - kierownik Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego UG;


13 marca 2003 -   drugie w historii Uczelni wybory rektorskie; Senat Uczelni ponownie na kadencję 2003-2007 wybrał rektora – prof. Zbigniewa Walczyka; prorektorem został wybrany dr inż. Jarosława Niedojadło;

 

14 marca 2003 pierwsze obrony prac licencjackich w Instytucie Ekonomicznym na  specjalności: administracja samorządowa i finanse publiczne;

 

28 marca 2003  wykład otwarty pt.: „Odkrywcze nauczanie matematyki przy użyciu programu komputerowego Cabri II” wygłosił Bronisław Pabich - założyciel i lider grupy roboczej Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Geometria CABRI, autor wielu książek z zakresu Cabri zatwierdzonych przez MENiS do użytku szkolnego;

 

28-29 kwietnia 2003 warsztaty ekologiczne pt.: “The Aims and Scope of the Education in Ecology” - „Cele i  zakres edukacji w ekologii”; udział w spotkaniach wzięły: Fachhochschule Stralsund (Niemcy), Academy of Pedagogy in Liepaja (Łotwa), University of Kassel (Niemcy), PWSZ w Elblągu, Centrum Ochrony Środowiska, Politechnika Gdańska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie, delegatura w Elblągu, Urząd Miasta w Elblągu, Instytut Melioracji i Użytków Rolnych oddział Żuławski;

 

21 maja 2003 wizyta profesora Longina Pastusiaka, Marszałka Senatu RP oraz jego wykład na temat stosunków polsko-amerykańskich oraz zagadnień europejskich;


25 maja 2003  I studencka konferencja naukowa w PWSZ pt.: „Przyszłość Elbląga oczami studentów”;

 

28-30 maja 2003 – Juwenalia – pochód studentów ulicami miasta, rozgrywki sportowe, regaty wioślarskie, zawody kręglarskie, przedstawienie teatru i występ studenckiego kabaretu;

 

2 czerwca 2003 IV Wiosenne Spotkania w Krainie Baśni w Teatrze Dramatycznym w Elblągu, zorganizowane przez studentów Instytutu Pedagogiczno-Językowego;


10 czerwca 2003  uroczyste wręczenie dyplomów licencjackich pierwszym absolwentom Instytutu Ekonomicznego, specjalności: administracja samorządowa i finanse publiczne, w Bibliotece Elbląskiej;

 

26 września 2003 - uroczysta  inauguracja  roku  ak. 2003/2004, połączona z obchodami 5-lecia Uczelni; nadanie Sztandaru PWSZ w Elblągu; wręczenie medalu pamiątkowego, wybitego z okazji 5-lecia Uczelni; uroczyste otwarcie siedziby Instytutu Informatyki Stosowanej przy ul. Wojska Polskiego 1 oraz drugiego skrzydła Domu Studenckiego przy ul. Wspólnej 12; wykład inauguracyjny pt.: „Ekonomia na progu XXI wieku”, wygłosił prof. dr hab. Marian Nogi, Rektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Senator RP;

 

10 listopada 2003 – spotkanie w Uczelni: Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Stanisława Szatkowskiego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Andrzeja Ryńskiego, Prezydenta Miasta Henryka Słoniny, Senatora RP Władysława Mańkuta – Przewodniczącego Konwentu PWSZ w Elblągu, Posła na Sejm RP Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego, Dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej Gen. dyw. Krzysztofa Skarbowskiego, Starosty Powiatu Sławomira Jezierskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Nowaka, Przewodniczącego Rady Powiatowej Ryszarda Zagalskiego – dyskusja na temat strategicznych kierunków rozwoju PWSZ, w powiązaniu ze strategią rozwoju aglomeracji elbląskiej oraz regionu Warmii i Mazur, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień transformacji lokalnej gospodarki w kierunku przedsięwzięć informatycznych.

Rok 2004


23 kwietnia 2004 - spotkanie studentów PWSZ z wicepremierem prof. Jerzym Hausnerem, ministrem gospodarki, pracy i polityki społecznej, posłem Sejmu IV kadencji.

 

14-15 maja 2004 - wizyta studentów PWSZ w Elblągu w Kaliningradzie w ramach programu Forum Przyjaznego Sąsiedztwa; cykl spotkań z młodzieżą rosyjską, ze Wspólnotą Kultury Polskiej Obwodu Kaliningradzkiego i z Konsulem Generalnym RP w Kaliningradzie;

 

21 maja 2004 – wieczór autorski poety Andrewa Finchama, laureata IV światowego dnia poezji, w Bibliotece PWSZ w Elblągu;

 

26-27 maja 2004 – Juwenalia – pochód ulicami miasta, regaty: wyścig łodzi o wiosło rektora, wyścig kajaków, grochówka, zawody sportowe, koncerty zaproszonych zespołów, wieczór artystyczny;

 

22 czerwca 2004 – podpisanie umowy o współpracy w Kownie na Litwie pomiędzy Uniwersytetem Technicznym w Kownie a PWSZ w Elblągu przez Rektorów: prof. dr hab. Ramutisa Baneseviciusa i prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka;

 

28 czerwca 2004 – podpisanie umowy, dotyczącej zasad przyjmowania bez egzaminu wstępnego absolwentów PWSZ w Elblągu na magisterskie studia uzupełniające na Politechnice Gdańskiej. Umowę podpisali rektorzy obu Uczelni: prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń i prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk;


1-7 lipca 2004 - seminarium naukowe - Piąte Warsztaty Logiczne „Modele, Obliczenia, Złożoność” Elbląg 2004 pod patronatem Rektora PWSZ; seminarium naukowe połączone było z wykładami znanych profesorów z największych ośrodków naukowych w Polsce;

 

2 lipca 2004 - pierwsza obrona pracy dyplomowej w Instytucie Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu na specjalności: projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe;

 

15-28 lipca 2004 – w PWSZ odbyło się XI Polsko-Węgierskie Seminarium Kodalyowskie, poświęcone zagadnieniom z zakresu pedagogiki muzycznej;

 

1 września 2004 – Uchwała Senatu PWSZ w Elblągu o przyporządkowniu specjalności kształcenia dziewięciu kierunkom studiów: administracja, ekonomia, informatyka, mechanika i budowa maszyn, elektrotechnika, ochrona środowiska, pedagogika, filologia polska, filologia (język angielski, język niemiecki);

 

26-28 września 2004 – posiedzenie Konferencji Rektorów Państwowych Uczelni Zawodowych z udziałem 24 Rektorów i Prorektorów oraz Ewy Trojanowskiej, naczelnika Wydziału Uczelni Państwowych w Departamencie Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu;

 

28 września 2004 – inauguracja roku akademickiego 2004/2005 w PWSZ w Elblągu; podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersitas Studiorum Polona Vilensis a PWSZ w Elblagu przez Rektorów, prof. dr hab. Romualda Brazisa i prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka; wykład inauguracyjny pt.: „Przyszłość Unii Europejskiej”, wygłosił prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, senator RP;

 

6 października 2004 – podpisanie Karty Praw Człowieka

 

18-19 listopada 2004 – I Konferencja Naukowa "Rozwój regionalny w warunkach globalizacji”,  zorganizowana przez Instytut Ekonomiczny;

 

25-26 listopada 2004 – I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Oblicza Internetu - Interfejsy Sieci" - zorganizowana przez Instytut Informatyki Stosowanej;

 

19 listopada 2004 – Seminarium rosyjsko-polskie pt.: "Kierunki badań na Zalewie Wiślanym w kontekście strategii rozwoju obszaru gmin nadzalewowych", zorganizowane przez Instytut Politechniczny PWSZ w Elblągu przy współpracy z Narodową Fundacją na Rzecz Demokracji oraz przy wsparciu Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych;

 

9 grudnia 2004 – Akademia z okazji 5-lecia Klubu Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Elblągu;

 

17 grudnia 2004 – „Tradycje akademickie Elbląga – dawniej i dziś” - sesja plenarno-naukowa z okazji obchodów 50-lecia szkolnictwa wyższego w Elblągu oraz koncert jubileuszowy, zorganizowane przez PWSZ w Elblągu i Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną.

 

Rok 2005

 

13 stycznia 2005 – seminarium pt.: "Spółdzielnie jako inkubatory przedsiębiorczości", początkujące realizację projektu: „Kampania Edukacji Społecznej";

 

10 marca 2005 - wykład otwarty Andrzeja Perlika, kierownika Wydziału Ekonomiczno- Handlowego Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie;

 

15-16 marca 2005 – wizyta studyjna w Kaliningradzie, której celem było podpisanie umowy o współpracy z Technicznym Uniwersytetem Kaliningradzkim i złożenie wniosku do Funduszu Małych Projektów Narodowy program dla Polski w celu realizacji współpracy z Technicznym Uniwersytetem w Kaliningradzie;

 

14 kwietnia 2005 – podpisanie umowy między PWSZ w Elblągu a Państwowym Uniwersytetem Technicznym w Kaliningradzie przez Rektorów, prof. dr hab. Victora E. Ivanova i prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka; umowa będzie dotyczyła wymiany studentów i kadry nauczycielskiej, wymiany informacji i partnerstwa w projektach naukowo-badawczych, obejmujących transgraniczny obszar Zalewu Wiślanego;

 

14-18 kwiecień 2005 - udział dwóch studentów Instytutu Politechnicznego w Międzynarodowej Konferencji Studentów Uniwersytetu Bałtyckiego w Borkach;

 

21 kwietnia 2005 – podpisanie umowy przez Rektora PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka i Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, Stanisława Szatkowskiego, dotyczacej dofinansowania projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pt.: ”Komputerowe laboratorium autoryzowanych szkoleń Fundamentals of Unix";

 

2 maja 2005 - nadanie Uczelni Europejskiej Karty Erasmusa, upoważniającej do prowadzenia wymiany studentów i nauczycieli w ramach Programu Sokrates-Erasmus;

 

12 maja 2005 – I miejsce PWSZ w Elblągu w rankingu szkół wyższych zawodowych, ogłoszonym przez dziennik "Rzeczypospolita" i miesięcznik "Perspektywy";

 

17 maja 2005 - konferencja studencka "Integralia '2005 - Wymiary studenckiej humanistyki" zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe "Humanitas" i Instytut Pedagogiczno-Językowy;

 

18-20 maja 2005 – Juwenalia - przemarsz ulicami miasta, regaty wioślarskie, pokaz strongman, koncerty zespołów, pokaz sztuki ognia, konkursy i rozgrywki sportowe;

 

17 czerwca 2005 - pierwsze obrony prac dyplomowych w Instytucie Informatyki Stosowanej na kierunku informatyka;

 

30 czerwca 2005 – otwarcie komputerowego laboratorium autoryzowanych szkoleń „Fundamentals of Unix”, w siedzibie Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu, dzięki projektowi realizowanemu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;

 

1 września 2005 – powołanie Wydawnictwa PWSZ w Elblągu, w ramach którego publikowane są periodyki uczelniane „Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu”, monografie, skrypty, publikacje pokonferencyjne oraz Biuletyn PWSZ w Elblągu;

 

21 września - 2 października 2005  - udział studenta Instytutu Politechnicznego PWSZ w rejsie na S/Y Fryderyk Chopin na trasie Świnoujście, Polska – Kiel, Niemcy w ramach „The Baltic University Programme sailing cruise on ”Fryderyk Chopin”;

 

30 września 2005 – inauguracja roku akademickiego 2005/2006 w PWSZ w Elblągu; wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. inż. Jan Kiciński – Dyrektor Naukowy Instytutu Maszyn Przepływowych PAN;

 

27 października 2005 -  powołanie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w PWSZ w Elblagu;

 

27-28 października 2005 - konferencja pt.: „Współpraca transgraniczna a rozwój regionalny" zorganizowana przez Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elblągu;

 

17 listopada 2005 - wykład otwarty pt.: „Stosunki gospodarcze między Republiką Ukrainy a Polską z uwzględnieniem tak zwanej pomarańczowej rewolucji”, wygłoszony przez Konsula Generalnego Republiki Ukrainy w Gdańsku - Zinowija Kurawskiego;

 

17-18 listopada 2005 - konferencja pt.: „Oblicza Internetu - Internet a globalne społeczeństwo informacyjne”, zorganizowana przez Instytut Informatyki Stosowanej;

 

24 listopada 2005 - Seminarium Naukowe Zespołu Środowiskowego Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Politechnicznym;

 

21 grudnia 2005 - uroczyste posiedzenie Senatu PG - podpisanie porozumienia dotyczącego współpracy obu uczelni przez Rektorów - PWSZ w Elblągu, prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka oraz PG, prof. dr hab. inż. Janusza Rachonia.

 

Rok 2006

 

23 lutego 2006 – podpisanie porozumienia dotyczącego zasad współdziałania UG i PWSZ w Elblągu. Umowę podpisali na posiedzeniu Senatu UG rektorzy – Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Andrzej Cenowa, prof. UG oraz PWSZ w Elblagu, prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk; porozumienie zapewni wysoki poziom kształcenia w PWSZ w Elblągu, rozwój naukowy jej kadry akademickiej, przyjmowanie absolwentów elbląskiej uczelni na studia drugiego stopnia na UG oraz współpracę naukowo-badawczą obu uczelni;

 

15-16 marca 2006 - ogólnopolska konferencja naukowa pt.: "Metafora w kulturze", zorganizowana przez Instytut Pedagogiczno-Językowy;

 

30 marca 2006 – I konferencja naukowa pt.: „Ku rzeczom nowym naszych czasów - inspiracje Jana Pawła II dla współczesności”, zorganizowana wspólnie przez: PWSZ w Elblągu, Elbląskie Wyższe Seminarium Duchowne, Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły im. B. Jańskiego, Elbląską Uczelnię Humanistyczno – Ekonomiczną;

 

27 kwietnia 2006 - uroczyste otwarcie sali teatralnej, fitness klubu w Domu Studenckim PWSZ w Elblagu przy ul. Wspólnej;

 

25 kwietnia 2006 – podpisanie porozumienia o współdziałaniu przez prof. Zbigniewa Walczyka – Rektora PWSZ w Elblągu, Antoniego Czyżyka – dyrektora Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid’ w Elblągu oraz dr Marię Kasprzycką - dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu;

 

30 maja 2006 – podpisanie porozumienia o współpracy na rzecz uruchomienia Elbląskiego Inkubatora Nowoczesnych Technologii Informatycznych (EINTI) oraz Elbląskiego Parku Technologicznego przez prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka - Rektora PWSZ w Elblągu, Henryka Słoninę – Prezydenta Miasta Elbląga oraz prof. dr hab. inż. Janusza Rachonia - Rektora Politechniki Gdańskiej;

 

7-8 czerwca 2006 – spotkanie informacyjno-warsztatowe z udziałem przedstawicieli Kaliningradzkiego Uniwersytetu Technicznego oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i PWSZ w Elblągu.

 

16-22 czerwca 2006 - warsztaty studentów PWSZ w Elblągu, z kierunku studiów: ochrona środowiska oraz studentów z Kaliningradzkiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego w ramach projektu Phare pt.: „Walory przyrodniczo-krajobrazowe Mierzei Wiślanej (Vislienskaja Kosa) a turystyka w regionie Morza Bałtyckiego”;

 

1 września 2006 – powołanie prof. dr hab. Haliny Piekarek-Jankowskiej na stanowisko Prorektora ds. Rozwoju;

 

3-23 września 2006 - praktyki 14-osobowej grupy studentów z Walter-Eucken-Schule z Karlsruhe w Niemczech, w ramach europejskiego Programu Leonardo da Vinci;

 

26 września 2006 - konferencja naukowa pt.: „Walory przyrodniczo-krajobrazowe Mierzei Wiślanej (Vislienskaja Kosa) w regionie Morza Bałtyckiego” w ramach polsko-rosyjskiego projektu PHARE, zorganizowana przez Instytut Politechniczny;

 

29 września 2006 – inauguracja roku akademickiego 2006/2007 PWSZ w Elblągu; wykład inauguracyjny pt.: Polskie wojskowe misje pokojowe” wygłosił gen. dyw. dr Ryszard Sorokosz; podpisanie Umowy o współpracy, na mocy której w Klubie AZS PWSZ w Elblągu powstała sekcja awiacyjna, umowę podpisali Rektor PWSZ prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk oraz Prezes Aeroklubu Aeroklubu Elblągu Zdzisław Jankowski.

 

1 października 2006 – wyjazd 10 studentów z Instytutu Informatyki Stosowanej do firm niemieckich w Karlsruhe w ramach Programu Leonardo da Vinci na 4-miesięczne praktyki zawodowe z zakresu technologii informatycznych;

 

23 października 2006 - II miejsce Akademickiego Chóru PWSZ w Elblągu pod batutą Mariusza Mroza na XVIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. S. Ormińskiego w Rumii;

 

24 października 2006 – nadanie nowego Statutu PWSZ w Elblągu;

 

26 października 2006 - wykład otwarty ks. dr Adama Wąsa pt.: „Tradycyjny islam a świat współczesny”;

26 października 2006 – wręczenie nagrody „Elbląskiego Produktu Roku 2006” studentom Instytutu Informatyki Stosowanej za komputerowy system wirtualnej rekrutacji „e-Rekrutacja” do elbląskich szkół ponadgimnazjalnych w ramach internetowej Platformy do zarządzania oświatą;

 

27 października 2006 – konferencja „Samorząd w Unii Europejskiej”, zorganizowana przez Instytut Ekonomiczny;

 

16-17 listopada 2006 – III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Oblicza Internetu – Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku”, przygotowana przez Instytut Informatyki Stosowanej;

11 grudnia 2006 - wystawa prac Józefa Mielcarskiego pt.: „Kowalstwo - moje hobby” w Galerii „Filar Sztuki” w Bibliotece PWSZ w Elblągu;

 

Rok  2007


29 marca 2007 – II Międzyuczelnianą Konferencję Naukową pn.: "Ukazać prawdziwą wolność" – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności”, zorganizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno - Ekonomiczną w Elblągu, Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu.

 

4 kwietnia 2007 - wybory rektorskie na kadencję 2007-2011 - rektorem została wybrana prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska, prorektorem ds. rozwoju - prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, prorektorem ds. kształcenia - dr hab. inż. Cezary Orlikowski, prof. PWSZ;

 

23 kwietnia 2007 - spotkanie studentów PWSZ z Jackiem Dehnelem i jego twórczością, czyli ze „wszystkim, co najnowsze i najlepsze z dziedziny polskiej poezji" w Bibliotece przy ul. Czerniakowskiej;

 

16 maja 2007 - wykład otwarty pt.: „Asset Backed Securities” wygłoszony przez prof. Patricka Moore z Fachhochschule w Stralsundzie (Niemcy);

 

16-18 maja 2007 – Juwenalia – przemarsz ulicami miasta, grochówka, kiermasz twórczości studenckiej, występy zespołów, rozgrywki sportowe;

 

5 lipca 2007 – podpisanie „Porozumienia o objęciu opieką naukową II LO przez PWSZ w Elblągu” przez Dyrektora II LO im. K. Jagiellończyka w Elblągu mgr Andrzeja Korpackiego oraz Rektora PWSZ w Elblągu prof. Zbigniewa Walczyka;

 

6 lipca 2007 - przyznanie PWSZ Rozszerzonej Karty Uczelni Erasmusa (Extender Erasmus University Charter) na lata 2007-2013; karta daje uprawnienia do wyjazdów zagranicznych na studia i praktyki zagraniczne kadrze dydaktycznej, pracownikom, studentom;

 

6 lipca 2007 – 3000 obrona pracy dyplomowej w PWSZ w Elblągu; dyplom z numerem 3000 otrzymał Marcin Zając, absolwent Instytutu Informatyki Stosowanej;

 

10-16 września 2007 - warsztaty naukowe pt. „Wisła - ekologia, kultura, środowisko” zorganizowane przez Instytut Politechniczny w Sztutowie; w warsztatach udział brali studenci z Rosji, Niemiec, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Słowacji i Polski;

 

28 września 2007 - inauguracja roku akademickiego 2007/2008, rozpoczynająca rok jubileuszowy X-lecia PWSZ w Elblągu; wykład inauguracyjny pt.: „Wyzwania stojące przed kształceniem zawodowym w Polsce wobec członkostwa w Unii Europejskiej” wygłosił Senator RP, prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt;

 

11 października 2007 - projekt PWSZ w Elblągu pt.: „Rozwój i modernizacja infrastruktury dydaktycznej PWSZ w Elblągu, służącej do kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki, ze szczególnym nastawieniem na technologie informatyczne” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 znalazł się na liście indykatywnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;

 

22 listopada 2007 – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: „Oblicza Internetu – Architektura komunikacyjna sieci”, organizowana przez Instytut Informatyki Stosowanej;

4 grudnia 2007 – warsztaty pt.: „Monitoring jakości wód Zalewu Wiślanego w oparciu o teledetekcję satelitarną” przygotowane przez Instytut Politechniczny PWSZ w Elblągu przy współpracy z Kaliningradzkim Państwowym Uniwersytetem Technicznym, Politechniką Warszawską oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

Rok 2008


15 marca 2008 – Koncert Wielkopostny Requiem d-moll W.A. Mozarta w wykonaniu Chóru PWSZ w Elblągu, soliści: Magdalena Witczak – sopran, Beata Kolska – alt, Jacek Szymański – tenor, Bartłomiej Tomaka –bas, z akompaniamentem Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją dra Mariusza Mroza w Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu;

 

25 marca 2008 – zdobycie II miejsca na III Ogólnopolskim Przeglądzie Kabaretów Studenckich PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim przez Kabaret Ułomnego Humoru z PWSZ w Elblągu;

 

28 marca 2008 – ogólnopolska konferencja naukowa „Nowe propozycje w edukacji wobec problemów współczesnej szkoły” zorganizowana przez Instytut Pedagogiczno-Językowy;

 

1 kwietnia 2008 – III Międzyuczelniana Konferencja Naukowa „Nauka a sztuka – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności” zorganizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, PWSZ w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną, Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu;

 

4 kwietnia 2008 – konferencja naukowa z okazji 50-lecia Aeroklubu Elbląskiego „Lotnictwo  w Elblągu, przyszłość, teraźniejszość, perspektywy” zorganizowana przez Instytut Politechniczny PWSZ w Elblągu;

 

12 maja 2008 – zajęcie przez PWSZ w Elblągu I miejsca w województwie warmińsko-mazurskim w Ogólnopolskim Rankingu Wyższych Uczelni „Newsweeka” badającym tzw. „rynkową wartość wykształcenia”;

 

29 maja 2008 – I piknik naukowy zorganizowany przez PWSZ w Elblągu w ramach VI Bałtyckiego Festiwalu Nauki;

 

12 czerwca 2008 – seminarium Zespołu Środowiskowego Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk zorganizowane przez Instytut Politechniczny PWSZ w Elblągu;

 

20–21 czerwca 2008 – uroczyste obchody jubileuszu 10-lecia PWSZ w Elblągu;

 

29 września 2008 – inauguracja roku akademickiego 2008/2009, wykład inauguracyjny „Niebezpieczne zakwity sinic – problem nie tylko ekologiczny” wygłosił prof. dr hab. Marcin Pliński z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego;

 

24 października 2008 – centralne obchody 10-lecia Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych  w Polsce pod Honorowym Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej, obchody odbyły się w PWSZ w Ciechanowie;

 

18–19 listopada 2008 – IT Online Conference – największe wydarzenie informatyczne w Elblągu, w którym wiedza o najnowocześniejszych technologiach informatycznych przekazywana jest za pośrednictwem Internetu i nowatorskich technologii wspierających wideokonferencje; pierwsza wirtualna konferencja w Elblągu to 2 dni, 3 ścieżki tematyczne, ponad 20 ekspertów światowej klasy;

 

20 listopada 2008 – V Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Oblicza Internetu – Opus Universale. Kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie Internetu” przygotowana przez Instytut Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu.

 

Rok 2009


2 kwietnia 2009 – IV Międzyuczelniana Konferencja Naukowa „Drogi i bezdroża wychowania– inspiracje Jana Pawła II dla współczesności” zorganizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, PWSZ w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną, Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu;

 

16 kwietnia 2009 – Seminarium Bolońskie „Idea procesu bolońskiego i stan jego wdrożenia”, spotkanie poprowadził członek Zespołu Ekspertów Bolońskich przy Ministerstwie Nauki  i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Prorektor ds. Rozwoju PWSZ w Elblągu;

 

21 kwietnia 2009 – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska podpisała umowę bilateralną o współpracy z Károly Róbert Főiskola (Károly Róbert College) na Węgrzech;

 

12 maja 2009 – zajęcie przez PWSZ w Elblągu III miejsca w rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych przeprowadzonym przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy”;

 

20 maja 2009 – podpisanie kolejnego porozumienia o współpracy przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. dra hab. Ryszarda Góreckiego oraz Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. Halinę Piekarek-Jankowską;

 

14 lipca 2009 – instalacja nowego optycznego toru światłowodowego relacji Gdańsk – Elbląg – Olsztyn, co pozwoliło na „domknięcie” tzw. ringu północno-wschodniego na trasie Gdańsk – Białystok; PWSZ w Elblągu, w której mieści się elbląski węzeł sieci PIONIER, stała się lokalnym podstawowym beneficjentem programu Polski Internet Optyczny;

 

29 września 2009 – inauguracja roku akademickiego 2009/2010, wykład inauguracyjny „Słowacki dziś” wygłosił dr hab. Feliks Tomaszewski, prof. nadzw.;

 

grudzień 2009 – Nagroda Ministra dla mgra inż.Krzysztofa Brzeskiego za projekt Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu „Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w pionie szkół technicznych w Elblągu na kierunku Informatyka”.

 

Rok 2010


6 stycznia 2010 – otrzymanie przez dra inż. Stanisława Kwitnewskiego nagrody Prezydenta Miasta Elbląga za 2009 rok w kategorii Działalność oświatowa i pedagogiczna;

 

25 marca 2010 – V Międzyuczelniana Konferencja Naukowa „Po co nam państwo? – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności” zorganizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu oraz Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu;

 

25–28 marca 2010 – XV Forum Samorządów Studenckich Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, którego organizatorem była Rada Studentów PWSZ w Elblągu, w Forum udział wzięło około 60 studentów z 18 uczelni;

 

29 kwietnia 2010 – uroczyste wręczenie odnowionego Certyfikatu Jakości ISO 9001:2008 podczas posiedzenia Senatu PWSZ w Elblągu;

 

7 maja 2010 – II Elbląskie Biennale Lotnicze „Lotnictwo – przeszłość, teraźniejszość, perspektywy – nowe rozwiązania”, konferencja została zorganizowana przez PWSZ w Elblągu oraz Aeroklub Elbląski;

 

29 września 2010 – inauguracja roku akademickiego 2010/11, wykład inauguracyjny „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży (muzyczne) chowanie – rozważania o edukacji muzycznej dziecka w 200-lecie urodzin Fryderyka Chopina” wygłosiła prof. dr hab. Ewa Szatan;

 

25 listopada 2010 – VI Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza Internetu – (Re)definiowanie Sieci” zorganizowana przez Instytut Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu;

 

2 grudnia 2010 – V edycja konferencji „IT Academic Day”, zorganizowana przez członków koła naukowego „Grupa .NET” przy współpracy z władzami uczelni i firmą Microsoft.

 

Rok 2011


14 stycznia 2011 – I Gala Sportu Akademickiego PWSZ w Elblągu;

 

19 lutego 2011 – uroczysta inauguracja Akademii Dziecięcej powołanej przy PWSZ w Elblągu, patronat honorowy nad Akademią Dziecięcą objął Prezydent Miasta Elbląga Grzegorz Nowaczyk;

 

24 marca 2011 – podpisanie przez Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. Halinę Piekarek-Jankowską pierwszej umowy o współpracy z Uczelnią spoza Europy: z Uniwersytetem Federalnym w Rio de Janeiro w Brazylii;

 

31 marca 2011 – VI Międzyuczelniana Konferencja Naukowa „Ekologia Świadomości – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności” zorganizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu oraz Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu;

 

7 kwietnia 2011 – wybór prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka na Rektora PWSZ w Elblągu na kadencję od 1 września 2011 roku do 31 sierpnia 2015 roku;

 

26 maja 2011 – śmierć Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. Haliny Piekarek-Jankowskiej;

 

1 czerwca 2011 – uzyskanie certyfikatu „Uczelnia Liderów” w I edycji ogólnopolskiego konkursu dla szkół wyższych zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Public Relations Przemysław Ruta Communication;

 

7 czerwca 2011 – wybory rektorskie na kadencję uzupełniającą w związku ze śmiercią dotychczasowej Rektor prof. dr hab. Haliny Piekarek-Jankowskiej, Kolegium Elektorów PWSZ w Elblągu wybrało prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka na funkcję Rektora PWSZ w Elblągu na kadencję uzupełniającą, tj. od 7 czerwca 2011 roku do 31 sierpnia 2011 roku;

 

15 czerwca 2011 – konferencja naukowa „Zalew Wiślany w obliczu zmian” i szkolenie, dotyczące korzystania z produktów projektu, wieńczące wdrożenie grantu „System informacji środowiskowo-przestrzennej jako podstawa do zrównoważonego gospodarowania ekosystemem Zalewu Wiślanego – VISLA”;

 

29 września 2011 – uroczysta inauguracja roku akademickiego 2011/2012 w PWSZ w Elblągu; wykład inauguracyjny „Zmiany procesów zarządzania polską policją w latach 2002–2008” wygłosił nadinspektor Policji mgr inż. Krzysztof Starańczak;

 

27 listopada 2011 – zdobycie przez drużynę KU AZS PWSZ Elbląg tytułu wicemistrzów Polski w futsalu podczas II Ogólnopolskich Finałów Igrzysk Studentów Pierwszego Roku, które odbyły się w Gdańsku;

 

8 grudnia 2011 – VI edycja konferencji naukowej „IT Academic Day” zorganizowana przez studentów PWSZ w Elblągu zrzeszonych w uczelnianym kole naukowym „Grupa .NET”.

 

Rok 2012


1 stycznia 2012 – utworzenie Akademickiego Centrum Wsparcia i Doradztwa (ACWiD), którego głównym zadaniem jest udzielanie pomocy i wsparcia studentom PWSZ w Elblągu, jest  to kontynuacja Punktu Konsultacyjnego, który działał na Uczelni od 2009 roku;

 

18 lutego 2012 – otrzymanie przez doc. dra inż. Jarosława Niedojadłę, Dyrektora Instytutu Politechnicznego, nagrody Prezydenta Miasta Elbląga za 2011 rok;

 

23 lutego 2012 – uroczyste oddanie do użytku budynku dydaktycznego przy ul. Grunwaldzkiej 137; uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Prezydent Elbląga mgr Grzegorz Nowaczyk oraz Dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ doc. dr inż. Jarosław Niedojadło;

 

22 marca 2012 – objęcie patronatem naukowym Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; umowę o współpracy podpisali: Przewodnicząca Rady Programowej PUTW Ewa Skalij, Prezes PUTW Adam Bobrowicz, Prorektor ds. Organizacyjnych PWSZ w Elblągu dr Irena Sorokosz i Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk;

 

10 kwietnia 2012 – obrona pierwszych dwunastu prac inżynierskich na kierunku Budownictwo w Instytucie Politechnicznym; jako pierwszy swoją pracę dyplomową „Projekt budowlany wybranych elementów hali o konstrukcji stalowej” obronił Karol Adamski, opiekunem pracy dyplomowej studenta był dr inż. Zenon Drabowicz;

 

19–20 kwietnia 2012 – ogólnokrajowa konferencja naukowa „Bezpieczeństwo publiczne w wymiarze lokalnym – wyzwania XXI wieku” zorganizowana przez Instytut Ekonomiczny;

 

16 maja 2012 – konferencja studencka „Integralia’ 2012 – Wymiary studenckiej humanistyki” zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe „Humanitas” i Instytut Pedagogiczno-Językowy;

 

17 maja 2012 – VII Międzyuczelniana Konferencja Naukowa „Współczesne formy ekonomicznej przemocy – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności” zorganizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu oraz Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu;

 

30 maja 2012 – podpisanie umowy o współpracy z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Elblągu, umowę podpisali: Prezes Rady Regionalnej FSNT NOT w Elblągu mgr inż. Bogusław Marciniak i Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk;

 

31 maja 2012 – konferencja naukowa „III Elbląskie Biennale Lotnicze. 100-lecie lotnictwa w Elblągu”, zorganizowana przez PWSZ w Elblągu przy współpracy z Aeroklubem Elbląskim; konferencja zainaugurowała obchody 100-lecia związków Elbląga i jego mieszkańców z lotnictwem (od 1912 do 2012);

 

12 czerwca 2012 – uzyskanie certyfikatu „Uczelnia Liderów” w II edycji ogólnopolskiego konkursu dla szkół wyższych zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Public Relations Przemysław Ruta Communication pod honorowym patronatem Parlamentu Europejskiego;

 

17 czerwca 2012 – koncert muzyki sakralnej w wykonaniu Chóru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz Chóru „Lutnia” z Malborka pod dyrekcją Bożeny Belcarz; koncert odbył się w elbląskiej katedrze pw. św. Mikołaja w Elblągu;

 

20 czerwca 2012 – spotkanie zamykające projekt „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej PWSZ w Elblągu służącej do kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie informatyczne”; uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonał Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk wraz z Maciejem Solawą, Zastępcą Dyrektora Regionu Północnego Spółki Mostostal Warszawa;

 

25 czerwca 2012 – spotkanie, podczas którego w ramach Centrum Transferu Technologii PWSZ w Elblągu rozpoczęła szeroką współpracę z Telewizją Elbląską, Elbląskim Parkiem Technologicznym oraz firmą Lufthansa Systems Poland Sp. z o.o;

 

27 czerwca 2012 – seminarium „Dobre praktyki we współpracy akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz centrów transferu technologii z parkami technologicznymi” zorganizowane przez Centrum Transferu Technologii PWSZ w Elblągu oraz Elbląski Park Technologiczny; warsztaty poprowadzili eksperci z Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości we Wrocławiu i Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Zielonej Górze;

 

26 października 2012 – inauguracja roku akademickiego 2012/2013 rozpoczynająca obchody jubileuszu 15-lecia działalności Uczelni. Wykład inauguracyjny wraz z projekcją filmu „Historia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu” przedstawił Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk; zaprezentowanie nowego logo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu;

 

22 listopada 2012 – VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Oblicza Internetu – Internet jako przestrzeń komunikacji i dialogu” przygotowana przez Instytut Informatyki Stosowanej PWSZ     w Elblągu;

 

6 grudnia 2012 – VII edycja technologicznej konferencji „IT Academic Day” zorganizowana przez członków koła naukowego „Grupa .NET”.

 

Rok 2013


11 stycznia 2013 – II Gala Sportu Akademickiego PWSZ w Elblągu;

 

17 stycznia 2013 – otrzymanie przez mgra inż. Krzysztofa Brzeskiego, Dyrektora Instytutu Informatyki Stosowanej, nagrody Prezydenta Miasta Elbląga za 2012 rok;

 

2 marca 2013 – międzyuczelniany Turniej Piłki Siatkowej „INTER-GRA 2013”; turniej został zorganizowany z okazji obchodów 15-lecia PWSZ w Elblągu, do rozgrywek zaproszono akademickie zespoły siatkarskie kobiet i mężczyzn zrzeszone w Gdańskiej Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego;

 

7 marca 2013 – podpisanie z Prezesem Zarządu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Łukaszem Piśkiewiczem umowy o współpracy dotyczącej odbywania praktyk zawodowych oraz specjalistycznych zajęć dydaktycznych na terenie Spółki przez studentów Uczelni;

 

4 kwietnia 2013 – podpisanie trójstronnego porozumienia pomiędzy Integracyjnym Klubem Sportowym ATAK, Prezydentem Miasta Elbląga i Rektorem PWSZ w Elblągu o wzajemnej pomocy przy organizowaniu Mistrzostw Europy w piłce siatkowej na siedząco kobiet i mężczyzn oraz Mistrzostw Świata w piłce siatkowej na siedząco kobiet i mężczyzn, porozumienie podpisali: Prezydent Miasta Elbląga Grzegorz Nowaczyk, Prezes IKS ATAK Tomasz Woźny oraz Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, PWSZ w Elblągu zapewnia pomoc studentów wolontariuszy oraz bazę noclegowo-gastronomiczną.

 

11 kwietnia 2013 - Podpisanie umowy z Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących o utworzenie klasy akademickiej „Menedżer zarządzania bezpieczeństwem publicznym”. 

 

8 maja 2013 - Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych w Sejmie RP, pod patronatem prof. Barbary Kudryckiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „15-lat Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce - wykorzystana szansa – bariery rozwoju”. Przeprowadzona debata podsumowywała dorobek i określiła perspektywy grupy zawodowych uczelni państwowych.

 

9 maja 2013 – VIII Międzyuczelniana Konferencja Naukowa „Czas wolny – konieczność czy zbytek?” zorganizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu oraz Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu.

 

10 maja 2013 - podpisanie porozumienia z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu - prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał porozumienie z Komendantem-Rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – insp. dr Piotrem Bogdalskim, określające zasady współpracy w ramach działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i wydawniczej.

 

13 maja - 17 maja 2013 - Festiwal Kultury Studenckiej Turbinalia 2013 -  pochód studentów ulicami miasta, koncerty zespołów, rozgrywki sportowe.

 

12 czerwca 2013 III edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów"; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu uzyskała Certyfikat Srebrny „Uczelnia Liderów" oraz statuetkę "Primus".

 

21 czerwca 2013 - uroczystość jubileuszowa z okazji 15-lecia istnienia uczelni połączona z uroczystym posiedzeniem Senatu i Komisji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z udziałem Prezesa Rady Ministrów - Donalda Tuska.

 

9 lipca 2013 - podpisanie porozumienia z ZUS w sprawie praktyk studenckich; Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu - prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał porozumienie z Dyrektorem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – panią Kariną Podlaszewską w sprawie prowadzenia studenckiej praktyki zawodowej oraz współpracy i podejmowania wspólnych działań.

 

16 października 2013 - w ramach Tygodnia Obywateli Europy na Warmii i Mazurach  w Auli PWSZ w Elblągu odbyła się konferencja „Europejski rynek pracy - poznaj swoje prawa" zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.

 

Rok 2014

 

19 stycznia 2014 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu została uhonorowana medalem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich za współpracę z Towarzystwem na terenie miasta Elbląga.

 

18 marca 2014 - uroczyste pożegnanie prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.

 

20-22 marca 2014 - Rektor PWSZ w Elblągu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk uczestniczył w XX Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, którego tegorocznym gospodarzem była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.

 

9 kwietnia 2014 - uroczyste podpisanie umowy o współpracy dotyczącej organizacji Mistrzostw Świata w siatkówce na siedząco kobiet i mężczyzn. Porozumienia podpisali: rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, prezes IKS ATAK – Tomasz Woźny oraz wiceprezes Regionalnego Centrum Wolontariatu –  Justyna Król.

 

19 maja 2014 – IX Międzyuczelniana Konferencja Naukowa „Prawda jako fundament ładu społecznego” zorganizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu oraz Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu.

 

19 maja - 23 maja 2014 - Festiwal Kultury Studenckiej Turbinalia 2014 -  pochód studentów ulicami miasta, koncerty zespołów, rozgrywki sportowe.

 

20 maja 2014 - Umowa o współpracy ze Stowarzyszeniem Mieszkańców i Przyjaciół Ornety podpisana przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu – prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka.

 

22 maja 2014 - XIV Finał Miejskiego Konkursu Matematycznego „Żyjemy wśród liczb”zorganizowany w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

 

30 maja 2014 - konferencja IV Elbląskie Biennale Lotnicze "Inspiracje Lotnicze", zorganizowana przez Państwowową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu we współpracy z Aeroklubem Elbląskim.

 

18 czerwca 2014 - IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów", podczas której Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu po raz kolejny uzyskała certyfikat "Uczelnia Liderów".

 

9 lipca 2014 - podpisanie umowy o współpracy ze Stowarzyszeniem Elbląg Europa przez:  Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka oraz Prezesa Stowarzyszenia Pawła Kulasiewicza.

 

29 września 2014 - uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu; wykład inauguracyjny „Zalew Wiślany jako system hydrologiczny” wygłosił prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz.

 

9-10 października 2014 - II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Człowiek w obliczu kryzysu – różne wymiary kryzysu. Przyczyny – konsekwencje – możliwości przeciwdziałania". Organizatorem konferencji był Instytut Pedagogiczno-Językowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

 

22 października 2014 - podczas Wojewódzkiej Inauguracji Roku Kulturalnego na Warmii i Mazurach Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk odebrał odznaczenie Zasłużony dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego z rąk Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Jacka Protasa.

 

30 października 2014 - podpisanie porozumienia o współpracy naukowo-technicznej PWSZ w Elblągu z Zakładem Mechanicznym ELTECH Sp. z o.o.; Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk oraz Prezes Zarządu Zakładu Mechanicznego ELTECH Sp. z o.o. – Krzysztof Zawadzki podpisali porozumienie o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Uczelnią i Zakładem.

 

Rok 2015

 

6 stycznia 2015 - mgr Stanisława Szuksta, wykładowca Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu, otrzymała Nagrodę Prezydenta Elblaga „Za szczególne dokonania i wkład w rozwój miasta", w kategorii działalność oświatowa i pedagogiczna.

 

28 stycznia 2015 - podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu a firmą ELZAMBUD Sp. z o.o.

 

4 lutego 2015 - spotkanie zorganizowane przez Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego oraz Rektora PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka z przedstawicielami elbląskich przedsiębiorstw. Celem spotkania było omówienie możliwości wspierania rozwoju gospodarczego, technologicznego i innowacyjnego miasta Elbląga i jego regionu poprzez realizowanie idei "Złotego Trójkąta".

 

19 lutego 2015 - konferencja "Wizjonerzy Przyszłości" współorganizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, Wydawnictwo DIDASKO i PWSZ w Elblągu.  

 

17 marca 2015 - podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu a Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego PRZEMYSŁÓWKA 03 oraz Spółką FLSmidth MAAG Gear.

 

18 kwietnia 2015 - w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu odbył się finał okręgowy XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w województwie warmińsko-mazurskim. Organizatorem finału okręgowego na Warmii i Mazurach był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej, przy wsparciu Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

23 kwietnia 2015 - Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu dokonało wyboru na kolejną kadencję (1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2019 r.) prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka na funkcję Rektora PWSZ.

 

7 maja 2015 - Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu dokonało wyboru Prorektorów na kadencję  od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2019 r. Na funkcję Prorektora ds. Kształcenia została wybrana dr Iwona Kijowska. Prorektorem ds. Organizacyjnych pozostanie na drugą kadencję dr Irena Sorokosz.

 

12 maja 2015 X Międzyuczelniana Konferencja Naukowa „Starość - błogosławieństwo czy przekleństwo? Inspiracje Jana Pawła II dla współczesności” zorganizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu oraz Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu.

 

18 maja - 22 maja 2015 - Festiwal Kultury Studenckiej Turbinalia 2015 -  pochód studentów ulicami miasta, koncerty zespołów, rozgrywki sportowe.

 

21 maja 2015 - finał Konkursu Matematycznego „Żyjemy wśród liczb” objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta i Rektora PWSZ w Elblągu.

 

2 lipca 2015 - V edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów", podczas której Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu uzyskała certyfikat "Uczelnia Liderów" oraz nagrodę "Najwyższa Jakość Studiów".

 

17 września 2015 - IV Ogólnopolska Konferencja "Uczymy Myślenia. Różnorodność – wada czy zaleta edukacji?". Organizatorami konferencji był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu oraz TOC dla Edukacji Polska. 

 

30 września 2015 - uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu; wykład inauguracyjny „Praktyki zawodowe – nowy system dla wyższych szkół zawodowych” wygłosił dr inż. Jarosław Niedojadło.

 

15 października 2015 - konferencja „Organizacja wdrażania projektu: Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”. Gośćmi spotkania byli: V-ce Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Jacek Protas, Prezydent Miasta Elbląg – Witold Wróblewski oraz zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW – dr Andrzej Kurkiewicz.

 

22 października 2015 - I Interdyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa pt. „Wyzwania współczesnego świata: szanse i zagrożenia”. Konferencja została zorganizowana przez Koło Naukowe Myśli Społecznej i Politycznej „Seneka” oraz Koło Naukowe Administracji Bezpieczeństwa Publicznego działające przy Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu.

 

26 listopada 2015 - spotkanie przedstawicieli pracodawców z regionu elbląskiego z Dyrekcją i nauczycielami akademickimi Instytutu Politechnicznego. W spotkaniu uczestniczył Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk. Podczas spotkania odbyła się dyskusja o perspektywach rozwoju branży mechanicznej w regionie elbląskim, oczekiwaniach pracodawców odnośnie przygotowania absolwentów kierunku mechanika i budowa maszyn oraz możliwościach zatrudniania absolwentów Instytutu Politechnicznego.

 

Rok 2016

 

24 stycznia 2016Opłatek Pojednania zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Związki Kombatanckie, w trakcie którego uhonorowany odznaczeniem został Rektor Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk.

 

17 marca 2016 -  wykład otwarty dra inż. Bogdana Dąbrowskiego - przedstawiciela firmy  Renishaw, która zajmuje się produkcją m.in. urządzeń działających na zasadzie stapiania laserowego proszków metalicznych. Dr Dąbrowski opowiadał o stapianiu laserowym jako nowoczesnej technice wytwarzania funkcjonalnych komponentów metalowych.

 

5 kwietnia 2016 - konferencja "Inwestycja w kadry szansą na rozwój" zorganizowana w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. W spotkaniu uczestniczyli pracodawcy z Elbląga i powiatu elbląskiego, prezesi oraz dyrektorzy instytucji zainteresowani omawianym zagadnieniem. Organizatorem spotkania był Powiatowy Urząd Pracy oraz Urząd Miejski w Elblągu.

 

12 kwietnia 2016 - podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu a firmą KONI SYSTEMY IT Sp. z o.o. 

 

12 maja 2016 - XI Międzyuczelniana Konferencja Naukowa „Inspiracje Jana Pawła II dla współczesności” zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno – Ekonomiczną i Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej. 

 

30 maja - 3 czerwca 2016 - Festiwal Kultury Studenckiej Turbinalia 2016 -  pochód studentów ulicami miasta, koncerty zespołów, rozgrywki sportowe.

 

5 lipca 2016 - VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów", podczas której Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu uzyskała certyfikat "Uczelnia Liderów", Certyfikat Złoty dla Ueczlni oraz Wyróżnienie Specjalne za osiągnięcie największego progresu w dziedzinie innowacyjności kształcenia, wspierania edukacji praktycznej studentów oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w okresie od poprzedniej pozytywnie zakończonej certyfikacji.

 

4 sierpnia 2016 podczas gali z okazji Święta Policji Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk został wyróżniony policyjną statuetką, która jest potwierdzeniem wzorowej współpracy Uczelni z elbląską policją na rzecz szerzenia idei bezpieczeństwa.

 

14-16 września 2016 - obrady XXV Plenarnego Zgromadzenia Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych KRePSZ z udziałem gości specjalnych, zorganizowane w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

 

29 września 2016 -  uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu; wykład inauguracyjny „Od nauczania do uczenia się – rola PWSZ w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji” wygłosił dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski.

 

20 października 2016 - V Ogólnopolska Konferencja Uczymy Myślenia, zatytułowana „Budząca się edukacja- od kultury nauczania do kultury uczenia się”. Jej celem było zapoznanie uczestników z ideą Budzącej się szkoły – oddolnej inicjatywy promującej praktyki i najnowsze odkrycia z obszaru edukacji zmierzającej do transformacji kultury szkolnej od nauczania do uczenia się.

 

21 października 2016 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu została wpisana do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) jako podmiot mogący świadczyć usługi rozwojowe finansowane ze środków publicznych, także UE.

 

27 października 2016 - konferencja „Nie mów, co uczeń ma zrobić dla Ciebie. Mów, co Ty zrobisz, aby rozwinąć Jego skrzydła”, zorganizowana przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Elblągu i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu. Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Pan Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

 

27 października 2016 - w PWSZ w Elblągu gościł Eric Verrier - wicemer Compiegne odpowiedzialny za bezpieczeństwo. W trakcie spotkania z Rektorem prof. dr hab. inż. Zbigniewem Walczykiem poruszono między innymi zagadnienia dotyczące warunków studiowania oraz możliwości wymiany studentów między Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu a Université de technologie de Compiègne (UTC) w ramach programu Erasmus+.

 

1 grudnia 2016 - konferencja naukowa "Jestem dorosły. Chcę mieszkać samodzielnie i pracować." Konferencję zorganizowali: Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Elblągu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu. 

 

1 grudnia 2016 - podpisanie przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka umowy o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu a Kaliningradzką filią Federalnej Państwowej Instytucji Budżetowej Szkolnictwa Wyższego "Sankt-Petersburski Państwowy Uniwersytet Rolniczy". 

 

5 grudnia 2016 - konferencja "Poprawa jakości wód Zalewu Wiślanego w aspekcie rozwoju gospodarki turystyczno-rekreacyjnej" zorganizowana w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Celem konferencji było przedstawienie aktualnej wiedzy i podjęcie dyskusji nad stanem wód Zalewu Wiślanego, zdiagnozowanie przyczyn problemów z pogarszającą się jakością wód oraz wskazanie kierunków działań zmierzających do jej poprawy.

 

Grudzień 2016 - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk został uhonorowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działania podejmowane na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu indywidualną nagrodą II stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2015/16.

 

Rok 2017

 

11 stycznia 2017 - wykład otwarty pt. "Social Media. Media społecznościowe jako źródło przekazu informacji o Tobie, firmie, szkole" dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Członkowie Stowarzyszenia AWA zapoznali młodzież z głównymi kanałami kreowania wizerunku, rodzajami influencerów, zasadami obowiązującymi w prowadzeniu profili prywatnych i firmowych.

 

6 lutego 2017 -  uroczystość otwarcia nowej siedziby Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, który jest częścią Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym w PWSZ w Elblągu. Jednocześnie zainaugurowany został projekt STARTUP HOUSE – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu.

 

Luty 2017 - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk został wybrany Przewodniczącym Rady Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.

 

26 kwietnia 2017 - konferencja pt. "Zawodowo o zawodach w aspekcie konsolidacji działań pracodawców, szkół i instytucji rynku pracy". Celem konferencji było pokazanie trudnej sytuacji pracownika na lokalnym rynku pracy, jego wartości dla pracodawcy, jak również przedstawienie metod i proponowanych zmian w kształceniu zawodowym, mających zapewnić jak najlepsze przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej.

 

Kwiecień 2017 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zajęła 2 miejsce wśród polskich uczelni w kategorii "Współpraca naukowa w zakresie wiedzy praktycznej” w prestiżowym międzynarodowym rankingu U-Multirank przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej.

 

12 maja 2017 - konferencja pt. "Programuj! Ucz logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, pracy w zespole". Celem konferencji było wskazanie kierunków i możliwości realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z wykorzystaniem programowania (w szczególności na przedmiotach nieinformatycznych).

 

25 maja 2017 - Festiwal Nauki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elbląg. Celem Festiwalu było przybliżenie tematyki prowadzonych badań naukowych, zaznajomienie z osiągnięciami nauki oraz przedstawienie ich w możliwie zrozumiałej, atrakcyjnej formie, sprzyjającej rozbudzeniu ciekawości świata i radości jego poznania.

 

21 maja - 3 czerwca 2017 - Festiwal Kultury Studenckiej Turbinalia 2017 -   pochód studentów ulicami miasta, koncerty zespołów, rozgrywki sportowe.

 

6 czerwca 2017 - konferencja pt. "Wychowanie, miłość, odpowiedzialność - oblicza rodziny".

 

7 czerwca 2017 - konferencja pt. „Transplantacja – podaruj siebie innym”. Celem konferencji było zapoznanie zgromadzonych ze specyfiką przeszczepów, przyczynami chorób i wskazanimia do przeprowadzania transplantacji oraz najnowszymi osiągnięciami medycyny transplantacyjnej.

 

14 czerwca 2017 - uzyskanie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu Certyfikatu Jakości Uczelnia Liderów 2017 oraz Wyróżnienia Specjalnego Najwyższa Jakość Studiów 2017, za wdrożenie najbardziej zaawansowanych, oryginalnych, nowoczesnych i efektywnych systemów zapewniania jakości kształcenia, determinujących rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjających innowacyjności w dydaktyce akademickiej.

 

7 lipca 2017 - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu - prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Nr 1 w Działdowie, reprezentowanym przez Panią Dyrektor mgr inż. Magdalenę Kamińską.

 

5-6 września 2017 - konferencje w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w ramach cyklu "Nowoczesny i skuteczny elbląski nauczyciel" organizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Elbląga Pana Witolda Wróblewskiego.

 

22 września 2017 - podpisanie przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka oraz Dyrektora Instytutu Pedagogiczno-Językowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu – mgr Teresę Kubryń umowy o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu a Publiczną Szkołą Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Elblągu reprezentowaną przez p.o. Dyrektora – mgr Tomasza Dłuszczakowskiego.

 

27 września 2017 - VI Ogólnopolska Konferencja Uczymy Myślenia, zatytułowana Budowanie kompetencji czytelniczych, artystycznych i społecznych. Uczestnikami konferencji organizowanej przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu oraz TOCfE Polska byli dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy.

 

28 września 2017 - inauguracja roku akademickiego 2017/2018 rozpoczynająca obchody jubileuszu 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Przemówienie inauguracyjne wraz z projekcją spotu podsumowującego dotychczasowe sukcesy i działalność Uczelni przedstawił Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk.

 

28 września 2017 - Rektor Uczelni – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk odebrał  prestiżowe odznaczenie „Za zasługi w rozwoju sportu akademickiego” nadane Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu przez Zarząd Główny AZS . Odznaczenie oraz list gratulacyjny wystosowany przez Prezesa Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego profesora Alojzego Nowaka , wręczył Prezes Organizacji Środowiskowej AZS w Gdańsku – Ireneusz Urbaś.

 

23 października 2017 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana „Sztuka – edukacja – nowe wyzwania” w Instytucie Pedagogiczno-Językowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

 

10 listopada 2017 - Ogólnopolska Konferencja pedagogiczna pt. "(Nie)grzeczne dzieci" w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

 

21 listopada 2017 – Konferencja „Porozmawiajmy o lokalnym rynku pracy” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

 

24 listopada 2017 - Centrum Transferu Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu uzyskało tytuł EuroSymbol Synergii Nauki i Biznesu 2017.