Nowości w Systemie Legalis w kwietniu

System Legalis w kwietniu 2016 r. wzbogacony został aż o 16 666 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.

 

Zwracamy także uwagę na 15 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus.

Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 410 nowe, pełne teksty artykułów.

 

Wybrane treści, o które wzbogacony został w tym miesiącu System Informacji Prawnej Legalis.

 

 

Komentarze

1. Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1–366, red. prof. dr hab. Andrzej Marciniak, prof. dr hab. Kazimierz Piasecki, 2016

2. Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz. Art. 367–729, red. prof. dr hab. Andrzej Marciniak, prof. dr hab. Kazimierz Piasecki, 2016

3. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, red. prof. zw. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Andrzej Skoczylas, 2016

4. Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz, red. prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, dr hab. Dariusz Szostek, 2016

5. Ustawa o usługach detektywistycznych. Komentarz fragment: Ustawa o usługach detektywistycznych. Komentarz, dr Joanna Brylak, 2016

6. Umowa o roboty budowlane, Dariusz Okolski, 2016

7. Rozporządzenie spadkowe 650/2012. Komentarz, red. dr hab. Konrad Osajda, 2016

8. Kodeks karny. Komentarz, red. prof. dr hab. Ryszard Stefański, 2016

9. Kodeks pracy. Komentarz, red. dr hab. Krzysztof Walczak, 2016

 

Monografie

1. Jawność i jej ograniczenia. Tom XI. Standardy europejskie, red. prof. dr hab. Cezary Mik, 2016

2. Wpływ informatyzacji na założenia konstrukcyjne procesu cywilnego, dr Anna Zalesińska, 2016

3. Ochrona własności nieruchomości przed immisjami w prawie polskim, dr Anna Wilk, 2016

4. Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość, red. dr Arwid Mednis, 2016

5. Media elektroniczne. Współczesne problemy prawne, red. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, dr hab. Dariusz Szostek, 2016

6. Prawo cywilne. Glosy, red. prof. dr hab. Fryderyk Zoll, Stefan Daniluk, 2016.