Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna sprowadza z bibliotek krajowych książki, kopie artykułów z czasopism oraz inne materiały,

których nie posiada Biblioteka PWSZ w Elblągu ani żadna biblioteka w Elblągu.

 

1. Prawo do wypożyczeń międzybibliotecznych mają studenci i nauczyciele akademiccy posiadający aktywne konto biblioteczne i brak zaległości w Bibliotece PWSZ w Elblągu.

2. Składane zamówienia powinny zawierać dokładne dane bibliograficzne:

   - autor, tytuł, miejsce, rok wydania - w przypadku zamawiania książki,

   - autor, tytuł artykułu oraz dokładny tytuł, rocznik, numer czasopisma - w przypadku prośby sprowadzania kopii tekstu zamieszczonego w wydawnictwie ciągłym.

Należy również sprawdzić nazwę biblioteki, w której znajduje się publikacja.

Katalogi pomocne w wyszukiwaniu:

     NUKAT - katalog centralny zbiorów polskich bibliotek naukowych i akademickich

     KaRo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich

3. Zamówienia na publikacje można składać osobiście w wypożyczalni lub wysyłając e-mail pod adres a.szkolnicki@pwsz.elblag.pl.

4. O realizacji zamówienia czytelnik zostaje powiadomiony mailem lub telefonicznie.

5. Termin zwrotu sprowadzonych materiałów bibliotecznych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych określa biblioteka wypożyczająca.

6. Książki sprowadzone drogą międzybiblioteczną udostępniane są tylko na miejscu w czytelni Biblioteki PWSZ w Elblągu.

7. Czytelnik zamawiający odbitki kserograficzne z fragmentów dzieł lub artykułów z czasopism ponosi koszty ich wykonania oraz przesyłki pocztowej.

 

Jeżeli czytelnik nie zgłosi się po zamówione materiały, Biblioteka PWSZ w Elblągu obciąży go kosztami związanymi z ich sprowadzeniem.

 

Formularze do wydruku:

zamówienie na książkę

zamówienie na kopię artykułu z czasopisma

 

 

 

ACADEMICA - cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych