Nowości w Systemie Legalis w listopadzie

System Legalis w listopadzie 2014 r.  wzbogacony został o 18 494 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.  Na uwagę zasługuje także kolejnych 19 kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus.

Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 76 nowych, pełnych tekstów artykułów.

To tylko wybrane treści, o które wzbogacony został w stosunku do poprzedniego miesiąca System Informacji Prawnej Legalis.

 

 

 

Spośród 27 nowych komentarzy oraz 16 monografii opublikowanych on-line, zwracamy Państwa uwagę na pozycje:

    1. Postępowanie egzekucyjne w administracji, wydanie 7. Redakcja: prof. zw. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Andrzej Skoczyla

    2. Prawo ochrony środowiska wydanie 2. Autorzy: mec. Magdalena Bar,  prof. dr hab. Marek Górski, dr Jerzy Jendrośka, dr Jan Jerzmański, dr Marcin Pchałek, dr Sergiusz Urban, prof. dr hab. Wojciech Radecki

    3. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane. Komentarz, wydanie 2  Autorzy: dr Agnieszka Drewicz-Tułodziecka, Izabela Heropolitańska, sędzia Katarzyna Hryćków-Mycka, mec. Paweł Kuglarz

    4. Gospodarka nieruchomościami. Komentarz, wydanie 3. Autorzy: Michał Horoszko, dr Dariusz Pęchorzewski

    5. Sądowa kontrola administracji publicznej. Tom 10. Redakcja: prof. zw. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, prof. dr hab. Andrzej Wróbel

    6. Szkoda na mieniu i jej naprawienie, wydanie 2. Autor prof. dr hab. Maciej Kaliński

 

Monografie

1. Kształtowanie się regulacji prawnych zgromadzeń w Polsce oraz w wybranych krajach o anglosaskiej tradycji prawnej, dr Bartosz Kołaczkowski, 2014

2. Gwarancje prawne pokoju społecznego w stosunkach pracy prof. dr hab. Andrzej Marian Świątkowski, 2013

3. Utrudnianie postępowania karnego. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki dr Małgorzata Wysoczyńska, 2014

4. Apelacja cywilna. Komentarz oraz wzory pism procesowych. Fragment pozycji: Apelacje cywilne i karne. Komentarz oraz wzory pism procesowych Stefan Jaworski, 2014

5. Umowy w obrocie nieruchomościami. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne Stella Brzeszczyńska, 2014

6. Przedkontraktowe inwestycje specyficzne w reżimie odpowiedzialności przedkontraktowej dr Marcin Spyra, 2014

7. Zagadnienia etyczne części ogólnej prawa cywilnego dr Magdalena Wilejczyk, 2014

8. Kodeks pracy. Komentarz dr Krzysztof Walczak, 2014

9. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, prof. dr hab. Aleksandra Wiktorowska, 2014