Nowe treści w Systemie Legalis - luty 2015

System Legalis w lutym 2015 r. wzbogacony został aż o 11 010 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.  Zwracamy także uwagę na 20 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus.

Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 33 nowe, pełne teksty artykułów.

 

 

Spośród 25 nowych komentarzy oraz 26 monografii opublikowanych on-line, zwracamy Państwa uwagę na pozycje:

- Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz BeckOK. Wydanie 12. pod red. dr hab. prof. nadzw. UWr Elwiry Marszałkowskiej-Krześ.

- Jawność posiedzeń Sejmu i Senatu oraz jej ograniczenia w Konstytucji RP, dr Katarzyna Górka

- Status spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym Marta Bandzmer, 2015

- Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym wobec skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych dr Justyna Konikowska-Kuczyńska, 2015

- Ochrona podwodnego dziedzictwa kultury - aspekty prawnokarne i kryminologiczne dr Bartłomiej Gadecki, 2014

- Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, dr Daniel Wacinkiewicz, 2014

- Konstytucja sportu w Unii Europejskiej dr Beata Rischka-Słowik 2014

- Powaga rzeczy osądzonej wyroku sądu administracyjnego dr Wojciech Piątek 2015

- Pojęcie nadrzędnego interesu publicznego w prawie administracyjnym dr Jan Chmielewski, 2015

- Postępowanie grupowe. Prawo i ekonomia dr Marek Niedużak 2014

- Katalog dowodów w postępowaniu karnym Małgorzata Czerwińska, dr Paweł Czarnecki, 2014