Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

VIII Konferencja Papieska
2013-03-18

Już po raz ósmy środowisko naukowe Elbląga gromadzi się by opisać i przeanalizować wyzwania współczesności zmieniającego się tak szybko świata. Inspirowane to jest ciągłą aktualnością nauczania bł. Jana Pawła II i próbą aplikacji jego treści w codzienność naszego życia.


Konferencja odbędzie się dnia 9 maja 2013 roku o godz. 10.00 w auli PWSZ przy ul. Grunwaldzkiej 137. Jej tegorocznym gospodarzem jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu.

 ... 
Konferencja „Czy jestem już gotowy do szkoły, czyli jak wspierać rozwój młodszego dziecka”
2013-03-14
14 marca zapraszamy na konferencję na nurtujący wielu rodziców temat: „Czy jestem już gotowy do szkoły, czyli jak wspierać rozwój młodszego dziecka” ... 
Konferencja studencka INTEGRALIA 2013
2013-05-15

Studenckie Koło Naukowe „Humanitas” i Instytut Pedagogiczno-Językowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu zapraszają do udziału w X konferencji studenckiej „Integralia 2013” – „Wymiary studenckiej humanistyki”, konferencja odbędzie się w dniu 15 maja 2013 roku w auli Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu, przy ul. Czerniakowskiej 22.

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Studenckie Koło Naukowe „Humanitas” wraz z Instytutem Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu pragnie kontynuować serię konferencyjnych spotkań studentów, którzy w kolejnych edycjach „Integraliów” – „Wymiary studenckiej humanistyki” analizują rozmaite obszary humanistycznej refleksji: literaturoznawczy, językoznawczy, translatorski, edukacyjny, dydaktyczny, społeczny.

Celem konferencji jest zintegrowanie wysiłków naukowo-dydaktycznych wszystkich specjalności IPJ PWSZ oraz innych uczelni i ukazanie ich wspólnego wymiaru, jakim jest szeroko rozumiana tradycja humanistyczna.

Organizatorzy nie narzucają tematyki i zakresu prac – traktują tę konferencję jako swoiste forum prezentacji dorobku studentów specjalności humanistycznych.

Przewidziane są następujące obszary prezentacji:

 • historia literatury polskiej i obcej,
 • teoria literatury,
 • lingwistyka,
 • język współczesny (z jego gramatyką, fleksją, składnią, frazeologią),
 • historia i teoria języka,
 • edukacja,
 • dydaktyka (języka polskiego, języków obcych),
 • pedagogika i psychologia (zarówno w wymiarze historycznym, teoretycznym,

jak i praktyczno-badawczym),

 • problematyka przekładu,
 • retoryka, media i reklama.

Referaty mogą odnosić się zarówno do zagadnień teoretycznych, jak i praktycznych, związanych z refleksją nad konkretnym materiałem badawczym. Zaprezentowane referaty mogą być efektem pracy nad konkretnymi zagadnieniami w ramach ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów (dopuszcza się zatem rozmaite prace zaliczeniowe, fragmenty przygotowywanych prac licencjackich, magisterskich, pod warunkiem, że stanowią one pewną całość).

Formy prezentacji:

 • referaty (czas prezentacji około 15 min., w ewentualnej wersji do druku – do 20 stron, format A4, 1800 znaków na stronie),
 • dyskusja po serii wystąpień,
 • forma warsztatów.

Wymiernym efektem merytorycznym będzie podsumowanie pewnego etapu kulturowego dyskursu, jak również nakreślenie perspektywy dalszych badań w obszarze humanistyki. Organizatorzy chcą opublikować najlepsze teksty w „Rozprawach Naukowych i Zawodowych PWSZ w Elblągu”. Organizatorzy planują wydanie pokonferencyjnej monografii.

 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o złożenie (nadesłanie na adres ipj@pwsz.elblag.pl) w Dziekanacie Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu Karty Zgłoszenia wraz z referatem do dnia 30 kwietnia 2013 roku. Udział w konferencji jest bezpłatny. Program konferencji zostanie udostępniony uczestnikom natychmiast po zakończeniu procesu zakwalifikowania referatów. Organizatorzy przewidują poczęstunek w przerwie obrad.

 

Telefon kontaktowy: 55 629 0701

 ... 
"Mobbing w szkole, mobbing w pracy - granice bezradności"
2013-01-23

Instytut Pedagogiczno - Językowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. "Mobbing w szkole, mobbing w pracy – granice bezradności".


Planowany termin konferencji: 23 maja 2013 roku


 ...