Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Konferencja "Wyzwania współczesnego świata: szanse i zagrożenia"
2015-05-21
Koło Naukowe Myśli Społecznej i Politycznej „Seneka” oraz Koło Naukowe Administracji Bezpieczeństwa Publicznego zaprasza w dniu 22 października 2015 r. I Międzynarodową Interdyscyplinarną Studencką Konferencję Naukową. ... 
Konferencja „Organizacja wdrażania projektu: Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
1970-01-01

Wielce Szanowni Koledzy Rektorzy, Magnificencje

          Zgodnie z ustaleniami, które zapadły w ubiegłym tygodniu,  w czasie naszego spotkania KRePSZ w Nowym Targu, proszę uprzejmie o przysłanie swoich pracowników na konferencję poświęconą organizacji początku działań w naszym wspólnym projekcie wdrażania praktyk zawodowych w naszych Uczelniach. Proponuję, aby te zespoły były kilkuosobowe i stanowiły „zręby” przyszłych zespołów wdrażających pilotażowy program praktyk zawodowych w poszczególnych Uczelniach. Prosiłbym również, abyście przesłali listę członków zespołów z krótkimi ich referencjami, odnośnie kompetencji prowadzenia praktyk zawodowych, ponieważ będziemy próbowali w czasie konferencji utworzyć 15-osobowy zespół (przewidziany w projekcie), opracowujący najważniejsze dokumenty wzorcowego przebiegu praktyk zawodowych. Propozycja składu tego zespołu będzie przestawiona Prezydium KRePSZ.


Konferencja odbędzie się 15 października br. w Elblągu. Ponieważ mamy sporo spraw do omówienia proponuję, aby rozpoczęła się ona wcześnie rano (wobec czego należałoby przybyć do Elbląga w przeddzień wieczorem). Prosiłbym przesłać  informację o terminie przyjazdu i noclegach, które Państwo chcielibyście mieć w Elblągu (noc z 14/15.09 br. i noc 15/16.09 br.).  Ogólne sprawy organizacyjne są uzgodnione z dr. Andrzejem Kurkiewiczem, zastępcą Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW – który jest koordynatorem projektu.

 

Koszty poniesione na konferencję są fakultatywne i będą mogły być refundowane po przyjęciu projektu do realizacji (w opinii dra Andrzeja Kurkiewicza ma to nastąpić na dniach).

Wszystkie planowane działania są konsultowane z Przewodniczącym KRePSZ Prof. Witoldem Stankowskim.

 

Z poważaniem, 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk

Rektor PWSZ w Elblągu

 

 

Miejsce konferencji: Aula PWSZ w Elblągu, al. Grunwaldzka 137

Termin konferencji: 15.10.2015, godz. 8.00

 

Program

8.00 – 8.30 Rejestracja uczestników (+catering powitalny)

8.30-11.30 I SESJA

  • Otwarcie konferencji – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk – Rektor PWSZ w Elblągu
  • Informacje o projekcie – dr Andrzej Kurkiewicz, prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk
  • prezentacje:

– szczegóły przebiegu praktyk zawodowych na kierunkach technicznych

– szczegóły przebiegu praktyk zawodowych na kierunkach nauczycielskich

– szczegóły przebiegu praktyk zawodowych na kierunkach: humanistycznych, administracyjnych,   ekonomicznych itp.

– szczegóły przebiegu praktyk zawodowych na kierunkach: medycznych, pielęgniarskich itp.

– szczegóły przebiegu praktyk zawodowych na kierunkach „rzadkich”: sztuka, pilotaż samolotów itp.

11.30-12.00 przerwa kawowa

12.00-14.30  II SESJA  Dyskusji ciąg dalszy 

14.30 lunch 

15.30-17.00 III SESJA „Budowanie Zespołu przygotowującego jednolity system prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych w PWSZ-tach”

 

Po wszystkim, w zależności od okoliczności extra event.

Z uwagi na pilność przygotowania wszystkich informacji o konferencji, autorzy prezentacji zostaną dobrani niebawem,  o czym poinformujemy oddzielnym komunikatem 

 

Załączamy:

- formularz zgłoszeniowy - termin oczekiwanych zgłoszeń do 09.10.15 r.

- prezentacja przedstawiona na walnym Zgromadzeniu KRePSZ w Nowym Targu.

 

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Panią mgr Justyną Odya: tel. 55 629 05 39, j.odya@pwsz.elblag.pl

 ...