Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

VIII Konferencja Papieska

Już po raz ósmy środowisko naukowe Elbląga gromadzi się by opisać i przeanalizować wyzwania współczesności zmieniającego się tak szybko świata. Inspirowane to jest ciągłą aktualnością nauczania bł. Jana Pawła II i próbą aplikacji jego treści w codzienność naszego życia. Niewątpliwym dobrem takiej próby jest interdyscyplinarność poruszanej tematyki i różnorodność środowiska, które bierze w nim udział. I tak mamy tu Państwową Wyższą Szkołę Zawodową z jednej strony i związane z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim Wyższe Seminarium Duchowne z drugiej. Wyższą Szkołę im. Bogdana Jańskiego oraz Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną. Co ważne, w projekt ten włączają się wszystkie uczelnie naszego miasta, gwarantując w ten sposób nie tylko wysoką jakość przedsięwzięcia lecz także jego kompleksową i  wielostronną analizę.


Przedmiotem tegorocznej konferencji będzie zjawisko czasu wolnego. W dobie dzisiejszego kryzysu ekonomicznego, kłopotów powiązanej globalnie gospodarki, trudności z jakością pracy i bezrobociem – temat ten wydawać by się mógł nieaktualnym i błahym. Nic bardziej mylnego. To brak należytej proporcji miedzy pracą a odpoczynkiem prowadzi do nieefektywności tej pierwszej i nadmiernej tęsknoty za słodkim nieróbstwem wiodącym do nikąd. Człowiek, który realizuje siebie i świat przez tworzenie (homo faber) potrzebuje czasu na regenerację swych sił i mądry odpoczynek. By normalnie i twórczo pracować trzeba umieć dobrze zagospodarować czas wolny. Nieprzypadkowo to czas wolny stał się „obszarem pracy” tak bardzo rozbudowanego świata relaksu, popkultury i hedonizmu. Z jednej strony spotyka nas „herezja czasu wolnego” (wiecznie go nie mam, gonię dwa etaty, wciąż jestem spóźniony); z drugiej strony, gdy go już mamy pozostaje często nieumiejętność wykorzystania go, tania rozrywka czy wręcz nuda. W wiecznym zapracowaniu zapominamy, że nawet Bóg odpoczął po dziele stworzenia dając człowiekowi możliwość świętowania i zadbania o jego wymiar duchowy.Konferencja odbędzie się dnia 9 maja 2013 roku o godz. 10.00 w auli PWSZ przy ul. Grunwaldzkiej 137. Jej tegorocznym gospodarzem jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu.

Link do strony Konferencji Papieskiej 

Plakat 

Program Konferencji Papieskiej