Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Zespół IT

Kontakt
ul. Wojska Polskiego 1 pok. 15
82-300 Elbląg
tel.: +48 55 629 07 54
tel.: +48 55 629 05 70 - Administratorzy
tel.: +48 55 629 05 73 - Technicy
www.it.pwsz.elblag.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek, 7.00-15.00Kompetencje:
 1. Zarządzanie techniczną infrastrukturą teleinformatyczną uczelni:
  • zapewnienie ciągłego funkcjonowania uczelnianej sieci LAN,
  • administrowanie wszystkimi serwerami użytkowanymi przez Uczelnię,
  • utrzymywanie w ciągłej gotowości infrastruktury informatycznej w laboratoriach i innych pomieszczeniach dydaktycznych (teatr, audytoria, sale dydaktyczne, itp.),
  • utrzymywanie w ciągłej gotowości infrastruktury informatycznej w pomieszczeniach poza dydaktycznych (Biblioteka, Domy studenckie, Administracja),
  • monitorowanie i kontrola sposobu wykorzystywania zasobów Uczelni w zakresie sprzętu teleinformatycznego,
  • prowadzenie dokumentacji technicznej sieci teleinformatycznej Uczelni.
 2. Zarządzanie oprogramowaniem wykorzystywanym przez PWSZ w Elblągu:
  • określanie i planowanie potrzeb w zakresie oprogramowania sieciowego, programów użytkowych oraz pomoc w takim samym zakresie w odniesieniu do oprogramowania dydaktycznego,
  • instalowanie i konfiguracja oprogramowania stosowanego w Uczelni,
  • administrowanie zintegrowanymi systemami informatycznymi (systemy stosowane w Dziekanatach, System biblioteczny, Systemy FK oraz Kadry-Płace),
  • prowadzenie polityki licencyjnej w odniesieniu do całości oprogramowania stosowanego w Uczelni,
  • doradztwo i instruktaż stanowiskowy użytkowania zainstalowanych systemów użytkowych.
 3. Zarządzanie bazami danych i informacjami przetwarzanymi w zasobach sieci komputerowej:
  • zarządzanie usługami sieci teleinformatycznych (w tym: pocztą elektroniczną, usługami WWW) zgodnie z Regulaminem funkcjonowania i korzystania z zasobów teleinformatycznych PWSZ w Elblągu,
  • zapewnienie pełnej ochrony danych osobowych przetwarzanych w formie elektronicznej,
  • systemowe zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania danych (kopie bezpieczeństwa) zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz przepisami wewnętrznymi Uczelni,
  • opracowywanie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa systemów komputerowych oraz przetwarzanych danych.
 4. Inne zadania:
  • współudział w tworzeniu strategii rozwojowej teleinformatyki w PWSZ w Elblągu,
  • przygotowywanie projektu rocznego planu rzeczowo - finansowego potrzeb informatycznych Uczelni,
  • merytoryczne opiniowanie i uzasadnianie planów zakupów sprzętu i oprogramowania na potrzeby wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni,
  • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie zadań informatycznych - szczególnie z Instytutem Informatyki Stosowanej,
  • rzetelne prowadzenie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej wynikającej z zakresu realizowanych zadań i przepisów obowiązujących w PWSZ w Elblągu,
  • wykonywanie innych poleceń Rektora.