Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Sekretariat Rektora

Kontakt
ul. Wojska Polskiego 1 pok. 220
82-300 Elbląg
tel.: +48 55 629 05 02
faks: +48 55 629 05 03
e-mail:
Sekretariat Rektora

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek, 7.00-15.00

Główne zadania:
 1. Sekretarska obsługa pracy Rektora (w tym: godziny przyjęć, spotkań posiedzeń, wyjazdów, rozpatrywanie spraw).
 2. Administracyjna i techniczna obsługa pracy Rektora, w tym:
  • obsługa korespondencji,
  • obsługa urządzeń biurowych,
  • organizacja i przygotowywanie oraz obsługa organizacyjno – sekretarska narad i spotkań organizowanych przez Rektora oraz spotkań z interesantami i gośćmi.
 3. Opracowywanie pism, wystąpień, harmonogramów spotkań Rektora.
 4. Regulowanie wizyt interesantów zgodnie z harmonogramem ich przyjęć.
 5. Przygotowywanie i obsługa posiedzeń Senatu PWSZ w Elblągu i Kolegiów Rektorskich.
 6. Przygotowywanie materiałów w sprawach bieżących.
 7. Obsługa poczty elektronicznej Rektora oraz Sekretariatu.
 8. Zapewnienie przepływu informacji między władzami Uczelni i jej jednostkami organizacyjnymi.
 9. Gromadzenie i przechowywanie akt.
 10. Sporządzanie zapotrzebowań na materiały i urządzenia biurowe niezbędne do funkcjonowania Sekretariatu i pracy Rektora.
 11. Współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie prawidłowego przepływu informacji i realizowanych zadań.
 12. Wykonywanie innych poleceń Rektora
Pracownicy:
inż. Dorota Urbańska
Samodzielny referent
inż. Dorota Urbańska
Obsługa Sekretariatu Prorektorów
Samodzielny referent

inż. Joanna Kuna
tel.: +48 55 629 05 55