Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

XXV Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych

PROGRAM ZGROMADZENIA PLENARNEGO KRePSZ w PWSZ w Elblągu

14-16.09.2016 r.

CZAS

DATA/PRZEDSIĘWZIĘCIE

UWAGI

14 WRZEŚNIA – ŚRODA

od 15.00

Rejestracja uczestników

Hotel Młyn

16.00 – 19.00

Posiedzenie Prezydium KRePSZ

Hotel Młyn

 19.00

Kolacja

Restauracja w Hotelu Młyn
w Elblągu

15 WRZEŚNIA – CZWARTEK

09.30 – 10.00

Rejestracja uczestników

Aula, al. Grunwaldzka 137

10.00 – 11.30

I Sesja Plenarna – oficjalna (1,5 godz.)

rozplanowanie robocze

 • Powitania (15 min.)
 • Ogólna prezentacja państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce – przewodniczący KRePSZ, rektor PWSZ w Oświęcimiu, prof. dr hab. Witold Stankowski (10 min.)
 • Prezentacja PWSZ w Elblągu – rektor PWSZ w Elblągu, prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk (5 min.)
Wystąpienia gości (60 min.)

Aula, al. Grunwaldzka 137

11.30 – 11.45

Przerwa kawowa

Hol przed Aulą

11.45 – 13.15

problematyka wiodąca:

KONDYCJA I PRZYSZŁOŚĆ PWSZ-ów
W KONTEKŚCIE ZMIAN W SYSTEMIE EDUKACJI
I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

II Sesja Plenarna (1,5 godz.)

 • Informacje o projekcie: Program praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych w Polsce i piątym poziomie kształcenia w Polsce - z-ca dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW dr Andrzej Kurkiewicz i ekspert z Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW, mgr Angelika Instunajd (30 min.)  
 • Formy i zakres współpracy międzynarodowej PWSZ z podmiotami zagranicznymi – nowe inicjatywy - rektor PWSZ w Oświęcimiu, prof. dr hab. Witold Stankowski (30 min.)

Aula, al. Grunwaldzka 137

13.15 – 13.30

Przerwa kawowa

Hol przed Aulą

13.30 – 15.00

III Sesja Plenarna (1,5 godz.) 

 • Problemy funkcjonowania państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce, wyzwania przyszłości - rektor PWSZ w Koninie, prof. dr hab. Mirosław Pawlak (30 min.) 
 • Badanie opinii rektorów w kwestii kierunków rozwoju uczelni typu PWSZ w Polsce – badanie ekspertów - rektor PWSZ w Raciborzu, dr hab. inż. arch. Ewa Stachura (30 min.) 
 • Wykorzystanie funduszy europejskich przez państwowe wyższe szkoły zawodowe - prorektor PWSZ w Koninie, dr Artur Zimny (20 min.)

Aula, al. Grunwaldzka 137

15.00 – 15.45

Obiad

Hol przed Aulą

15.45 – 16.45

Zwiedzanie Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu

al. Grunwaldzka 137

16.45 – 18.00

Przerwa (~1 godz.15 min.)

Hotel Młyn

18.45 – 20.15

Koncert organowy w Bazylice Archidiecezjalnej we Fromborku, zwiedzanie Bazyliki, grobu Mikołaja Kopernika;

 

20:30 - 22:30

Uroczysta Kolacja w Restauracji „Srebrny Dzwon”
 w cesarskich Kadynach

 

16 WRZEŚNIA – PIĄTEK

09.00 – 14.00

IV Plenerowa Sesja Plenarna  (2,5 - 3 godz.)

 • Dyskusja (konsultacje) o projekcie: Program praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych w Polsce   
 • Informacje i dyskusja o piątym poziomie kształcenia w Polsce
  -
  sesję poprowadzą:  rektor PWSZ w Elblągu, prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk i ekspert z Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW, mgr Angelika Instunajd

 

15.00 - 16.00

Obiad

Zajazd OKOŃ

17:00 – 18.30

V Sesja Plenarna (zamykająca) (1,5 godz.)

 • Uchwały Zgromadzenia Ogólnego KRePSZ
 • Dyskusja o prawnym umocowaniu KRePSZ
 • Wolne wnioski i uwagi

Aula, al. Grunwaldzka 137

18.00  - 19.00

Kolacja

Hol przed Aulą

19.00  - 19.45

Koncert kwartetu smyczkowego Elbląskiej Orkiestry Kameralnej

Aula, al. Grunwaldzka 137


Formularz zgłoszeniowy: http://bit.ly/KRePSZ_Elblag

Prosimy o dokonanie rezerwacji hotelu wysyłając maila na adres: info@hotelmlyn.com.pl. W celu uzyskania niższej ceny, prosimy zaznaczyć, że dot. to konferencji w PWSZ.

Biuro konferencji

Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą
e-mail: bpwz@pwsz.elblag.pl