Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Międzyuczelniana Konferencja Naukowa "Sztuka dialogu"

04 grudnia 2017 już po raz dwunasty Szkoły Wyższe miasta Elbląga zorganizowały konferencję naukową dla uczczenia pamięci naszego wielkiego Rodaka - św. Jana Pawła II.

Tematyką tegorocznej konferencji była sztuka dialogu, a mottem przewodnim słowa papieża, że „dialog musi zmierzać do tego, by uznane  były specyficzne właściwości i odrębność poszczególnych ludzi i grup z zachowaną przestrzenią wolności”.

W pierwszej części  spotkania  uczestnicy mieli okazję wysłuchać trzech referatów: Kazania świętokrzyskie i Kazania gnieźnieńskie jako pierwsze kroki w kierunku dialogu Kościoła z wiernymi wygłosiła dr Aneta Lica reprezentująca PWSZ w Elblągu, o dialogu w aspekcie psychologii humanistycznej mówił  prof. dr hab. Mieczysław Plopa z EUHE, a  ks. dr Sławomir Małkowski, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu przedstawił problematykę Dialogu według Martina Bubera.

W drugiej części konferencji odbył się panel dyskusyjny zatytułowany - Warunki, formy, cele dialogu. Udział w nim wzięli  pracownicy naukowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w olsztynie: dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, ks. dr hab. Stefan Ewertowski i dr hab. Janusz Hohleitner. Poruszana problematyka wywołała  ożywioną dyskusję między panelistami i uczestnikami konferencji.