Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Oferta pracy - samodzielny księgowy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko:

Samodzielnej księgowej/samodzielnego księgowego w PWSZ w Elblągu – praca na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy na okres do 14 m-cy

Wymagania:

 1. Co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku księgowej/księgowego,;
 2. Znajomość przepisów ustawy o VAT, rachunkowości oraz podatku dochodowym od osób fizycznych;
 3. Umiejętność sprawnego wykorzystania narzędzi informatycznych takich jak: Word, Excel, Power Point;
 4. Znajomość programu finansowo-księgowego SYMFONIA;
 5. Doświadczenie w obliczaniu proporcji odliczeń podatku VAT i sporządzaniu tzw. rocznych korekt VAT od nabycia środków trwałych;
 6. Umiejętność pracy w zespole, wysoką kulturę osobistą;
 7. Wykształcenie wyższe;

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie:

 1. Dekretowanie dokumentacji finansowej;
 2. Wprowadzanie faktur zakupu, sprzedaży, zaliczek służbowych oraz pozostałych dokumentów do systemu finansowo-księgowego;
 3. Prowadzenie ewidencji syntetycznej środków trwałych;
 4. Uzgadnianie kont księgowych.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy
 3. kopie dyplomów
 4. referencje potwierdzające doświadczenie

należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 2017r. w Sekretariacie Kanclerza ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg (II piętro pok. 214) lub mailem na adres e.jakiel@pwsz.elblag.pl

 Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w trzy miesiące po rozstrzygnięciu konkursu lub odesłane kandydatom na ich życzenie.

Na dokumentach prosimy zamieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883.)