Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Konferencja "Porozmawiajmy o lokalnym rynku pracy"

21 listopada w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu odbyła się konferencja "Porozmawiajmy o lokalnym rynku pracy". Organizatorem konferencji był Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu, natomiast współorganizatorami: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Elbląska Izba Gospodarcza, Elbląska Rada Klastrów, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Związek Pracodawców Ziemi Elbląskiej.

 

Konferencję uroczyście rozpoczął Prezydent Elbląga, Witold Wróblewski. W swoim przemówieniu zaznaczył m.in., że stopa bezrobocia w Mieście Elbląg stale się zmniejsza, jednak nadal istnieje problem ze znalazieniem właściwej kadry w regionie.

 

Pierwszym prelegentem był Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk. Rektor Uczelni wygłosił prelekcję pt. "Trendy zmian w szkolnictwie wyższym służące rynkowi pracy".

 

Kolejnym prelegentem był dr Marcin Mazurek, Wicedyrektor mBanku ds. Analiz Ekonomicznych. Dr Marcin Mazurek przedstawił prelekcję nt. "Gospodarka polska i rynek pracy: równia pochyła czy szansa na wzrost?".

 

W kolejnej prezentacji Wojciech Nowicki, Trener Biznesu oraz coach LMI przedstawiał jak pozyskać i utrzymać najlepszych pracowników w dzisiejszych realiach rynkowych.

 

Czwarty prelegent - Antoni Górski, Zastępca Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Prezes Warmińsko- Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie opowiadał o roli kształcenia zawodowego na rynku pracy.

 

W kolejnej prelekcji dr Mariusz Śmigiel przybliżył zebranym nowe zasady zatrudniania cudzoziemców od 1 stycznai 2018 roku.

 

Ostatnią prelekcję pt. "Doradzam przedsiębiorczość" wygłosił Grzegorz Gniwkiewicz z firmy FROG Prace Podwodne, Ośrodek Szkolenia Nurków Zawodowych.

 

Po wystąpieniach prelegentów zebrani goście mieli okazję zadać pytania ekspertom w dyskusji panelowej.

 

Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.