Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

PWSZ w Elblągu poprowadzi projekt "Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi"

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu będzie realizowała w województwie warmińsko-mazurskim projekt w ramach konkursu RPWM.02.04.01-IZ.00-28-008/16 pn. „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”. Okres realizacji projektu: 2 października 2017 r. – 31 marca 2022 r.

 

Wartość ogółem projektu to 5 226 685,86 zł, w tym wydatki: kwalifikowalne: 5 226 685,86 zł, wnioskowane dofinansowanie: 4 701 025,86 zł, wkład UE: 4 442 682,98 zł, wkład własny: 10,06%, procent dofinansowania wartości: 89,94%.

 

Celem projektu jest przygotowanie i realizacja wysokiej jakości usług poradnictwa edukacyjno-zawodowego szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz wdrożenie i realizacja programu zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego na poziomie lokalnym.

 

W ramach projektu będą realizowane m.in. następujące zadania:

 

  • Uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych doradcy edukacyjno-zawodowego ramach bezpłatnych studiów podyplomowych (dwie edycje – w Elblągu i  Olsztynie) przez osoby realizujące zadania doradztwa w szkołach i placówkach kształcenie zawodowego, które nie posiadają kwalifikacji z tej dziedziny;
  • Podnoszenie kompetencji zawodowych doradców edukacyjno-zawodowych poprzez warsztaty, konferencje, wykłady otwarte, konkursy dotyczące doradztwa zawodowego;
  • Tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery- SPInKa, wyposażonych w niezbędny sprzęt do prowadzenia efektywnego doradztwa zawodowego;
  • Zewnętrzne wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowew obszarze doradztwa zawodowego.

Szczegółowe informacje o projekcie, zasadach rekrutacji na stronie internetowej: www.warmiaimazurydoradztwemzawodowymstoi.pwsz.elblag.pl

 

Grupą docelową są dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie!