Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Raport OECD i KE o polskim szkolnictwie wyższym

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu była jedną z siedmiu polskich uczelni, w których przeprowadzono wizyty studyjne w ramach raportu o polskim szkolnictwie wyższym przygotowanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Komisję Europejską.

 

Dokument powstał w oparciu o dwuletni przegląd, jaki objął Polskę, Irlandię, Bułgarię, Holandię, Węgry, a lokalnie również Niemcy i Czechy w latach 2015-2016

 

Raport ukazuje mocne strony polskiego szkolnictwa wyższego, zawiera rekomendacje i wskazuje na dobre praktyki. Z przedstawionego raportu wynika, że polskie uczelnie wspierają innowacyjność, angażują się w liczne partnerstwa z otoczeniem gospodarczym, a studenci chętnie zrzeszają się w studenckich klubach przedsiębiorczości.

 

Dokument wskazuje również na liczne projekty i inicjatywy realizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  Są to:

  • Program Rozwoju Kompetencji,
  • Program Praktyk Zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych,
  • powołanie Rady ds. Innowacyjności,
  • wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego,
  • wprowadzenie centralnego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA).

 

Więcej informacji na temat raportu można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Cały raport w języku angielskim dostępny jest na stronie internetowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).