Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

PWSZ w Elblągu Uczelnią Liderów 2015!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ponownie uzyskała Certyfikat „Uczelnia Liderów".


2 lipca 2015 roku w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się gala finałowa V edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów" organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Public Relations Przemysław Ruta Communication, podczas której certyfikat oraz wyróżnienie dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odebrał Prorektor ds. Kształcenia PWSZ w Elblągu – dr hab. inż. Cezary Orlikowski, prof. PWSZ w Elblągu.


O przyznaniu certyfikatu „Uczelnia Liderów” decyduje komisja konkursowa złożona z wybitnych przedstawicieli świata polskiej nauki, którzy specjalizują się w problematyce szkolnictwa wyższego, systemu edukacji i rynku pracy. W ramach postępowania certyfikacyjnego recenzenci dokonali analizy: 1) ankiety samooceny opracowanej przez badaną jednostkę; 2) informacji instytucjonalnych pochodzących ze źródeł zewnętrznych, niezależnych od ocenianej jednostki (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Polska Komisja Akredytacyjna); 3) informacji pozyskanych od interesariuszy zewnętrznych ocenianej jednostki; 4) innych informacji odnoszących się do kwestii jakości kształcenia i oferty Uczelni, dostępnych w domenie publicznej. Ocena uczelni ma charakter jakościowy, a nie ilościowy, co odróżnia projekt „Uczelnia Liderów” od innych podobnych konkursów, w których zazwyczaj bierze się pod uwagę wskaźniki.

 

W opinii recenzentów PWSZ w Elblągu jest uczelnią nowoczesną, wysoce konkurencyjną, efektywnie reagującą na potrzeby otoczenia, permanentnie rozwijającą swój potencjał naukowy i dydaktyczny - harmonijnie i zgodnie z potrzebami interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Działania Uczelni w szerokiej kooperacji z otoczeniem zewnętrznym, pozwalają na osiągnięcie zakładanych celów w aspekcie kształcenia specjalistów, którzy szybko odnajdują się na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Wpływ wykształcenia wyższego na sytuację kandydata na rynku pracy stanowi w ostatnich latach jeden z ważniejszych tematów debaty publicznej. W programie certyfikacji "Uczelnia Liderów" Fundacja nagradza szkoły wyższe, które starają się kształcić absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, twórczych, kreatywnych, wyposażonych w szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne. Certyfikaty „Uczelnia Liderów” otrzymują szkoły wyższe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, których absolwenci są dobrze przygotowani do pełnienia ról zawodowych zgodnych z profilem wykształcenia.

 

W przekonaniu komisji stałe doskonalenie przez Uczelnię posiadanych zasobów pozwala na pełne wykorzystywanie dotychczasowych osiągnięć Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz rozwijanie jej oferty, zgodnie z oczekiwaniami rynku i tendencjami w makrootoczeniu gospodarczym, które są na bieżąco monitorowane.

 

Podczas Gali Finałowej „Uczelni Liderów” przyznane zostały dodatkowe certyfikaty i statuetki nadzwyczajne pn. „Najwyższa Jakość Studiów”. Wyróżnienia te otrzymują szkoły wyższe, które wdrożyły najbardziej zaawansowane, oryginalne, nowoczesne i efektywne systemy zapewniania jakości kształcenia, determinujące rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjające innowacyjności w dydaktyce akademickiej. W śród laureatów tej specjalnej nagrody znalazła się również elbląska PWSZ-tka.

 

Gościem honorowym Gali był prof. dr hab. Jerzy Malec, Rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, który wygłosił przygotowany specjalnie na tę okazję wykład poświęcony 25-leciu uchwalenia przez Sejm ustawy o szkolnictwie wyższym.