Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Szkoły wyższe w roli integratora uczenia się przez całe życie

Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu "Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie" pracuje nad  koncepcją działania szkół wyższych jako „integratorów” uczenia się przez całe życie, przy wykorzystaniu krajowych ram kwalifikacji. Zintegrowany system kwalifikacji działający w oparciu o Polską Ramę Kwalifikacji i rejestr kwalifikacji będzie służył indywidualnemu użytkownikowi, umożliwiając i ułatwiając uczenie się przez całe życie. Szkoły wyższe powinny w tym systemie, w większym niż dzisiaj stopniu, integrować strategie działania jednostek w ramach uczenia się przez całe życie i w różnych rolach życiowych.

 

5 uczelni w Polsce opracowuje modele funkcjonowania szkół wyższych dla zintegrowania i popularyzacji uczenia się przez całe życie. Modele mają służyć jako wzorce dla uczelni w Polsce. Wśród wybranych uczelni, obok m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej czy SGH, znalazła się także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu.

 

Człowiek uczy się przez całe życie. Kompetencje i kwalifikacje stanowią szczególnego rodzaju kapitał, którego znaczenie rośnie w warunkach nowoczesnej gospodarki. Aby sprostać wyzwaniom zmieniających się technologii, złożoności procesów gospodarczych i społecznych, nie można stać w miejscu. Postawa otwarta na rozwój jest kluczem do sukcesu na dzisiejszym i przyszłym rynku pracy. A kształcące się społeczeństwo – kluczem do wzrostu gospodarczego

 

W projekcie „Integrator”, wybrane uczelnie przygotują na podstawie własnych doświadczeń zestawy modelowe. Wskazywać będą, jak w ramach obecnego prawa organizować uczenie się przez całe życie oraz rozwiązania organizacyjne pozwalające efektywnie wykorzystywać krajowe ramy kwalifikacji dla wspierania uczenia się przez całe życie. Będą one służyły jako sprawdzone wzorce dla wdrażania w pozostałych szkołach wyższych w Polsce.

 

Kształcenie przez całe życie jest dziś wyzwaniem, ale też ogromną szansą dla PWSZ w Elblągu i innych uczelni wyższych. W czasie niżu demograficznego i przemian gospodarczych, coraz ważniejsza będzie stawała się oferta skierowana do osób dorosłych, pracujących, zainteresowanych dalszym rozwojem, gdzie uczelnie będą musiały sprostać oczekiwaniom grupy odbiorców, które są inne niż w przypadku tradycyjnych studentów, przychodzących zaraz po maturze. Konieczne wówczas okaże się uwzględnienie posiadanej wiedzy i doświadczenia.

 

Przed uczelniami w Polsce jest jeszcze wiele do zrobienia w zakresie nowoczesnej oferty dla osób dorosłych, a także dopasowania programów do oczekiwań rynku. W tym kontekście, tworzenie gotowych modeli i przekazywanie wzorców, stanie się  wartościowym narzędziem, z którego inne uczelnie powinny chcieć korzystać. Potrzeba i potencjał na rynku jest duży, szkoły tylko muszą po niego sięgnąć.