Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Konferencja Rektorów Baltic University Programme

W dniach 22-24 października 2014 r. w Visby na szwedzkiej wyspie Gotlandia odbyła się czwarta Konferencja Rektorów BUP (Baltic University Programme) zorganizowana przez Uniwersytet w Uppsali.

Głównym celem tegorocznej konferencji było szczegółowe opracowanie celów i strategii współpracy  wszystkich uniwersytetów zjednoczonych w sieci Baltic University Programme w zakresie badań i edukacji jak i rozwoju organizacyjnego BUP. Naszą Uczelnię reprezentował Prorektor ds. Kształcenia - dr hab. inż. Cezary Orlikowski, prof. PWSZ w Elblągu.

Baltic University Programme (BUP) to utworzona w 1991 roku międzynarodowa sieci akademicka zrzeszająca 220 uniwersytetów i szkół wyższych z 14 państw leżących w Regionie Morza Bałtyckiego. Obecnie jest to jedna z największych sieci uniwersyteckich na świecie. Celem BUP jest wsparcie uczelni wyższych w szerzeniu wiedzy na temat szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, ekologicznego i społecznego w Regionie Morza Bałtyckiego. Program oparty jest na współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi, ale także innymi instytucjami społecznymi np. władzami lokalnymi oraz organizacjami działającymi na rzecz zrównoważonego rozwoju w wymienionym regionie.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu przystąpiła do sieci uniwersytetów BUP w roku 2004. W naszej uczelni prowadzone są kursy: Zrównoważony Rozwój Regonu Morza Bałtyckiego (Sustainable Baltic Region) i Środowisko Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Environment).

 

 

Więcej informacji o tegorocznej konferencji na stronie: www.balticuniv.uu.se