Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Matematyka i informatyka drogą do sukcesu

PWSZ w Elblągu dostała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr konkursu 2/POKL/9.2/2013, tytuł projektu: „Matematyka i informatyka drogą do sukcesu cz.II”. Projekt będzie realizowany od grudnia 2013 roku do czerwca 2015 roku i swym zasięgiem obejmie 3 elbląskie szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół Mechanicznych (ZSM), Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych (ZST-I) oraz Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących (ZSEiO). Jest to kontynuacja projektu o tej samej nazwie który obejmuje 2 pierwsze szkoły i jest w trakcie realizacji. Celem projektu jest zachęcenie młodzieży do podejmowania studiów na kierunkach technicznych (jak informatyka, mechanika, budownictwo lądowe i inne) oraz podniesienie umiejętności z przedmiotu matematyka (kluczowego na kierunkach technicznych jak i przedmiotu obowiązkowego na maturze) oraz informatyki dotyczącej programowania. Przewiduje się przeszkolenie około 90 uczniów z w/w szkół na zajęciach pozalekcyjnych. W ramach projektu przewidziane są atrakcyjne nagrody w konkursie matematycznym który odbędzie się wyłącznie dla beneficjentów, odbędą się również płatne wakacyjne staże dla 45 najlepszych uczniów w firmach z branży ITC. W ramach projektu również zostanie przeprowadzone doradztwo edukacyjno-zawodowe, przez doświadczonego doradcę zawodowego. Każdy uczeń otrzyma swój profil zawodowy, profesjonalnie zostaną określone jego kompetencje co do wyboru zawodu. Każdy z uczniów dostanie e-podręcznik do zajęć zaś Uczelnia m.in. zakupi nowoczesny sprzęt IT (15 stacji graficznych) oraz drukarkę 3D która zostanie wykorzystana przez uczniów na zajęciach z prototypowania jak i stażach zawodowych.  Łączna wartość projektu przewidziana jest na około 800 tys. zł. Nasz projekt zajął 4 miejsce na 39 złożonych a uzyskana liczba punktów to 98 na 110 możliwych.